เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@weewievacation

Travel License : 11/11406

หน้าแรก

/

ทัวร์ญี่ปุ่น

/

ทัวร์ญี่ปุ่น ALPS SNOW WALL KYOTO OSAKA 6วัน 4คืน (VZ)

ทัวร์ญี่ปุ่น ALPS SNOW WALL KYOTO OSAKA 6วัน 4คืน (VZ)

ทัวร์ญี่ปุ่น ALPS SNOW WALL KYOTO OSAKA 6วัน 4คืน (VZ)

ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ นาโกย่า Jazz Dream ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า ศาลเจ้าเฮอัน ชงชาแบบญี่ปุ่น Japan Alps กำแพงหิมะ เขื่อนคุโรเบะ ชินไซบาชิ Expo city

รหัสทัวร์

JWLJP_VZ00110

ประเทศ

ญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

11 มิ.ย. 67 - 21 ก.ค. 67

จำนวนวัน

6วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

35,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Vietjet Air

มิ.ย. 67

39,999฿

11-16

39,999฿

18-23

39,999฿

25-30

ก.ค. 67

39,999฿

02-07

39,999฿

09-14

39,999฿

16-21

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

18 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67

39,999

39,999

-

9,900

10,000

33,999

34

25 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67

39,999

39,999

-

9,900

10,000

33,999

34

02 ก.ค. 67 - 07 ก.ค. 67

39,999

39,999

-

9,900

10,000

33,999

34

09 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67

39,999

39,999

-

9,900

10,000

33,999

34

16 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67

39,999

39,999

-

9,900

10,000

33,999

34

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินเชียงใหม่

Day : 2

สนามบินคันไซ-เกียวโต-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-วัดชิออนอิน-JAZZ DREAM NAGASHIMA

Day : 3

ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-OMICHO MARKET-อิออนมอลล์

Day : 4

สายอัลไพน์ทาเทยาม่า-เขาทาเทยาม่า-กำแพงหิมะ เขื่อนคุโรเบะ (เส้นทางสายโรแมนติก เจแปนแอลป์) ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ

Day : 5

ศาลเจ้าเฮอัน-ชงชาแบบญี่ปุ่น-EXPO CITY-ช้อปปิ้งชินไชบาชิ

Day : 6

สนามบินคันไซ- สนามบินเชียงใหม่

จำนวนผู้เข้าชม 33 ครั้ง