เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@weewievacation

Travel License : 11/11406

หน้าแรก

/

ทัวร์พม่า

/

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3วัน 2คืน (8M)

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3วัน 2คืน (8M)

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3วัน 2คืน (8M)

พักดี เที่ยวคุ้ม ทริปแก้บน เสริมสิริมงคล สักการะ 3 มหาบูชาสถาน ขอพรเทพทันใจ

รหัสทัวร์

MM_8M00052

ประเทศ

พม่า

กำหนดการเดินทาง

11 ม.ค. 67 - 20 ต.ค. 67

จำนวนวัน

3วัน 2คืน

ราคาเริ่มต้น

12,990บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Myanmar Airways International

ก.ค. 67

12,990฿

20-22

12,990฿

27-29

ส.ค. 67

12,990฿

10-12

11,990฿

30-01ก.ย.

ก.ย. 67

11,990฿

20-22

11,990฿

27-29

ต.ค. 67

12,990฿

04-06

13,990฿

12-14

12,990฿

18-20

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

20 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67

12,990

-

12,990

2,000

5,000

-

25

27 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67

12,990

-

12,990

2,000

5,000

-

25

10 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67

12,990

-

12,990

2,000

5,000

-

25

30 ส.ค. 67 - 01 ก.ย. 67

11,990

-

11,990

2,000

5,000

-

25

20 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67

11,990

-

11,990

2,000

5,000

-

25

27 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67

11,990

-

11,990

2,000

5,000

-

25

04 ต.ค. 67 - 06 ต.ค. 67

12,990

-

12,990

2,000

5,000

-

25

12 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67

13,990

-

13,990

2,000

5,000

-

25

18 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67

12,990

-

12,990

2,000

5,000

-

25

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมิงกะลาดง – เมืองหงสา – พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ชเวมอดอว์ – ไจ้ทีโย – พระธาตุอินทร์แขวน

Day : 2

พระธาตุอินทร์แขวน – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – เจดีย์ไจ๊ปุ่น (พระ 4 ทิศ) – เมืองย่างกุ้ง – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

Day : 3

เจดีย์โบตาทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – ตลาดสก๊อต – พระนอนตาหวาน – พระใหญ่หงาทัตจี – สนามบินมิงกะลาดง – สนามบินสุวรรณภูมิ

จำนวนผู้เข้าชม 36 ครั้ง