เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@weewievacation

Travel License : 11/11406

หน้าแรก

/

ทัวร์ฝรั่งเศส

/

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิส อิตาลี 9วัน 6คืน

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิส อิตาลี 9วัน 6คืน

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิส อิตาลี 9วัน 6คืน

เที่ยวฝรั่งเศส สวิส อิตาลี 9วัน 6คืน พระราชวังแวร์ซายส์ ล่องเรือบาตามูซ ชมเมือง ดีจอง ลูเซิร์น อินเทอร์ลาเก้น ยอดเขาจุงฟราวน์ ลูกาโน่ มิลาน เวนิส ปิซ่า โรม

รหัสทัวร์

VCFR_EK00060

ประเทศ

ฝรั่งเศส

กำหนดการเดินทาง

12 มิ.ย. 67 - 05 ม.ค. 68

จำนวนวัน

9วัน 6คืน

ราคาเริ่มต้น

105,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Emirates

ก.ค. 67

105,999฿

25-02ส.ค.

ส.ค. 67

105,999฿

28-05ก.ย.

ก.ย. 67

105,999฿

10-18

105,999฿

24-02ต.ค.

ต.ค. 67

105,999฿

09-17

105,999฿

16-24

พ.ย. 67

105,999฿

12-20

ธ.ค. 67

105,999฿

09-17

115,999฿

23-31

115,999฿

28-05ม.ค.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

25 ก.ค. 67 - 02 ส.ค. 67

105,999

105,999

-

19,500

-

-

25

28 ส.ค. 67 - 05 ก.ย. 67

105,999

105,999

-

19,500

-

-

25

10 ก.ย. 67 - 18 ก.ย. 67

105,999

105,999

-

19,500

-

-

25

24 ก.ย. 67 - 02 ต.ค. 67

105,999

105,999

-

19,500

-

-

25

09 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67

105,999

105,999

-

19,500

-

-

25

16 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67

105,999

105,999

-

19,500

-

-

25

12 พ.ย. 67 - 20 พ.ย. 67

105,999

105,999

-

19,500

-

-

25

09 ธ.ค. 67 - 17 ธ.ค. 67

105,999

105,999

-

19,500

-

-

25

23 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

115,999

115,999

-

19,500

-

-

25

28 ธ.ค. 67 - 05 ม.ค. 68

115,999

115,999

-

19,500

-

-

25

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

ประเทศไทย - ดูไบ - ปารีส

Day : 2

ปารีส (ฝรั่งเศส) - ชมเมือง

Day : 3

พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องเรือบาตามูซ - ชมเมือง - ดีจอง

Day : 4

ดีจอง - ลูเซิร์น - อินเทอร์ลาเก้น (สวิตเซอร์แลนด์)

Day : 5

อินเทอร์ลาเก้น - ยอดเขาจุงฟราวน์ - ลูกาโน่ (สวิตเซอร์แลนด์)

Day : 6

ลูกาโน่ - มิลาน (อิตาลี) - เวนิส (อิตาลี)

Day : 7

เวนิส - ปิซ่า (อิตาลี) - โรม

Day : 8

โรม (อิตาลี) - ดูไบ - ประเทศไทย

Day : 9

ประเทศไทย

จำนวนผู้เข้าชม 37 ครั้ง