เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@weewievacation

Travel License : 11/11406

หน้าแรก

/

ทัวร์ฝรั่งเศส

/

ทัวร์ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 8วัน 5คืน (EK)

ทัวร์ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 8วัน 5คืน (EK)

ทัวร์ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 8วัน 5คืน (EK)

เที่ยวฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 8วัน 5คืน เข้าชมเทศกาลสวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ 1 ปี มีเพียงครั้งเดียว ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น เวนิสเเห่งเนเธอเเลนด์ ชมจัตุรัสกรองด์ปลาสต์ ที่สวยที่สุดในยุโรป เข้าชมความอลังการของพระราชวังเเวร์ซายน์

รหัสทัวร์

GOFR_EK00056

ประเทศ

ฝรั่งเศส

กำหนดการเดินทาง

09 เม.ย. 67 - 30 ต.ค. 67

จำนวนวัน

8วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

75,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Emirates

ก.ย. 67

69,900฿

18-25

ต.ค. 67

69,900฿

09-16

69,900฿

23-30

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

18 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67

69,900

69,900

56,900

11,900

-

45,900

35

09 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67

69,900

69,900

56,900

11,900

-

45,900

35

23 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67

69,900

69,900

56,900

11,900

-

45,900

35

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ

Day : 2

ดูไบ - ปารีส - ประตูชัย - หอไอเฟล - ล่องเรือแม่น้ำเเซนน์ - ห้างเเกลเลอรี่ ลาฟาเเยตต์

Day : 3

ปารีส - พระราชวังเเวร์ซายน์ - OUTLET

Day : 4

ปารีส - บรูกก์ - บรัสเซลส์

Day : 5

บรัสเซลส์ - ลักเซมเบิร์ก - โคโลญ - มหาวิหารโคโลญ

Day : 6

โคโลญ - หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ - หมู่บ้านกีธูร์น - อัมสเตอร์ดัม

Day : 7

อัมสเตอร์ดัม - เทศกาลดอกไม้เคอเคนฮอฟ - ล่องเรือหลังคากระจก - จัตุรัสดามสเเควร์ - สนามบิน

Day : 8

ดูไบ - กรุงเทพฯ

จำนวนผู้เข้าชม 40 ครั้ง