เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@weewievacation

Travel License : 11/11406

หน้าแรก

/

ทัวร์ฮ่องกง

/

ทัวร์ฮ่องกง สายมู ไหว้พระ นองปิง รีพัลส์เบย์ 3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง สายมู ไหว้พระ นองปิง รีพัลส์เบย์ 3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง สายมู ไหว้พระ นองปิง รีพัลส์เบย์ 3วัน 2คืน

เที่ยวฮ่องกง สายมู ไหว้พระ นองปิง รีพัลส์เบย์ นั่งกระเช้านองปิง วัดโป่วหลิน นมัสการพระใหญ่เทียนถาน หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ วัดแชกงหมิว โรงงานจิวเวอร์รี่ ร้านหยก รีพัลส์เบย์ วิคตอเรียพีค ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่

รหัสทัวร์

ZGHK_TG00023

ประเทศ

ฮ่องกง

กำหนดการเดินทาง

08 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67

จำนวนวัน

3วัน 2คืน

ราคาเริ่มต้น

19,990บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Thai Airways

มิ.ย. 67

19,990฿

08-10

19,990฿

14-16

19,990฿

15-17

19,990฿

21-23

19,990฿

22-24

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

21 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67

19,990

-

-

6,500

6,000

-

25

22 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67

19,990

-

-

6,500

6,000

-

25

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – นั่งกระเช้านองปิง – วัดโป่วหลิน – นมัสการพระใหญ่เทียนถาน – หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง – ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท – A Symphony Of Lights

Day : 2

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (เลือกเที่ยวซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ หรือช้อปปิ้ง)

Day : 3

วัดแชกงหมิว – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก – รีพัลส์เบย์ – วิคตอเรียพีค – ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – สนามบินสุวรรณภูมิ

จำนวนผู้เข้าชม 33 ครั้ง