เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@weewievacation

Travel License : 11/11406

หน้าแรก

/

ทัวร์พม่า

/

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ เมียรมาร์ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ เมียรมาร์ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ เมียรมาร์ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน

เที่ยวพม่า พระนอนตาหวาน พระนั่งหงาทัตจี เจดีย์โบตาทาวน์ เทพทันใจ ทพกระซิบ เจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง เมืองหงสาวดี พระราชวังบุเรงนอง พระธาตุมุเตา เจดีย์ไจ๊ปุ่น พระนอนชเวตาเลียว พระธาตุอินแขวน เมืองย่างกุ้ง

รหัสทัวร์

BIMM_8M00037

ประเทศ

พม่า

กำหนดการเดินทาง

13 เม.ย. 67 - 14 ต.ค. 67

จำนวนวัน

3วัน 2คืน

ราคาเริ่มต้น

10,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Myanmar Airways International

มิ.ย. 67

13,999฿

01-03

13,999฿

14-16

13,999฿

28-30

ก.ค. 67

12,999฿

05-07

13,999฿

20-22

12,999฿

26-28

13,999฿

27-29

ส.ค. 67

12,999฿

09-11

13,999฿

10-12

10,999฿

23-25

ก.ย. 67

12,999฿

06-08

13,999฿

20-22

ต.ค. 67

13,999฿

04-06

13,999฿

11-13

14,999฿

12-14

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

28 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67

13,999

13,999

12,999

2,000

6,000

-

25

05 ก.ค. 67 - 07 ก.ค. 67

12,999

12,999

11,999

2,000

6,000

-

25

20 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67

13,999

13,999

12,999

2,000

6,000

-

25

26 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67

12,999

12,999

11,999

2,000

6,000

-

25

27 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67

13,999

13,999

12,999

2,000

6,000

-

25

09 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67

12,999

12,999

11,999

2,000

6,000

-

25

10 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67

13,999

13,999

12,999

2,000

6,000

-

25

23 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67

10,999

10,999

10,999

2,000

6,000

-

25

06 ก.ย. 67 - 08 ก.ย. 67

12,999

12,999

11,999

2,000

6,000

-

25

20 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67

13,999

13,999

12,999

2,000

6,000

-

25

04 ต.ค. 67 - 06 ต.ค. 67

13,999

13,999

12,999

2,000

6,000

-

25

11 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67

13,999

13,999

12,999

2,000

6,000

-

25

12 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67

14,999

14,999

13,999

2,000

6,000

-

25

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินย่างกุ้ง • พระนอนตาหวาน • พระนั่งหงาทัตจี • เจดีย์โบตาทาวน์ • เทพทันใจ • เทพกระซิบ • เจดีย์ชเวดากอง

Day : 2

เมืองย่างกุ้ง • เมืองหงสาวดี • พระราชวังบุเรงนอง • พระธาตุมุเตา • เจดีย์ไจ๊ปุ่น • พระนอนชเวตาเลียว • พระธาตุอินแขวน

Day : 3

พระธาตุอินแขวน • เมืองย่างกุ้ง • • สนามบินมิงกาลาดง • สนามบินสุวรรณภูมิ

จำนวนผู้เข้าชม 38 ครั้ง