เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@weewievacation

Travel License : 11/11406

หน้าแรก

/

ทัวร์ญี่ปุ่น

/

ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA KUMAMOTO BEPPUเที่ยวเต็ม ไม่มีฟรีเดย์ 5วัน 3คืน (VZ)

ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA KUMAMOTO BEPPUเที่ยวเต็ม ไม่มีฟรีเดย์ 5วัน 3คืน (VZ)

ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA KUMAMOTO BEPPUเที่ยวเต็ม ไม่มีฟรีเดย์ 5วัน 3คืน (VZ)

เที่ยวญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ คุมาโมโตะ ศาลเจ้าดาไซฟุ หมู่บ้านยูฟุอิน ชิโนอิเกะ จิโกกุ ทุ่งหญ้าคุซาเซนริแหล่งช้อปปิ้งโจไซเอน ปราสาทคุมาโมโตะ เอ้าท์เลต ลาลาพอท กันดั้ม แห่งฟุกุโอกะ

รหัสทัวร์

JWLJP_VZ00073

ประเทศ

ญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

13 มิ.ย. 67 - 26 ต.ค. 67

จำนวนวัน

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

23,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Vietjet Air

ก.ค. 67

27,999฿

11-15

30,999฿

19-23

30,999฿

27-31

30,999฿

28-01ส.ค.

ส.ค. 67

30,999฿

09-13

27,999฿

23-27

27,999฿

29-02ก.ย.

ก.ย. 67

26,999฿

06-10

26,999฿

20-24

27,999฿

27-01ต.ค.

ต.ค. 67

28,999฿

03-07

29,999฿

04-08

32,999฿

09-13

34,999฿

11-15

33,999฿

12-16

31,999฿

13-17

30,999฿

16-20

31,999฿

19-23

31,999฿

20-24

31,999฿

21-25

31,999฿

22-26

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

19 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67

30,999

30,999

30,999

6,900

1,000

24,999

34

27 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67

30,999

30,999

30,999

6,900

1,000

24,999

34

28 ก.ค. 67 - 01 ส.ค. 67

30,999

30,999

30,999

6,900

1,000

24,999

34

09 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67

30,999

30,999

30,999

6,900

1,000

24,999

34

23 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67

27,999

27,999

27,999

6,900

1,000

21,999

34

29 ส.ค. 67 - 02 ก.ย. 67

27,999

27,999

27,999

6,900

1,000

21,999

34

06 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67

26,999

26,999

26,999

6,900

1,000

20,999

34

20 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67

26,999

26,999

26,999

6,900

1,000

20,999

34

27 ก.ย. 67 - 01 ต.ค. 67

27,999

27,999

27,999

6,900

1,000

21,999

34

03 ต.ค. 67 - 07 ต.ค. 67

28,999

28,999

28,999

6,900

1,000

22,999

34

04 ต.ค. 67 - 08 ต.ค. 67

29,999

29,999

29,999

6,900

1,000

23,999

34

09 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67

32,999

32,999

32,999

6,900

1,000

26,999

34

11 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67

34,999

34,999

34,999

6,900

1,000

28,999

34

12 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67

33,999

33,999

33,999

6,900

1,000

27,999

34

13 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67

31,999

31,999

31,999

6,900

1,000

25,999

34

16 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67

30,999

30,999

30,999

6,900

1,000

24,999

34

19 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67

31,999

31,999

31,999

6,900

1,000

25,999

34

20 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67

31,999

31,999

31,999

6,900

1,000

25,999

34

21 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67

31,999

31,999

31,999

6,900

1,000

25,999

34

22 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67

31,999

31,999

31,999

6,900

1,000

25,999

34

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

Day : 2

สนามบินฟุกุโอกะ-ศาลเจ้าดาไซฟุ-หมู่บ้านยูฟุอิน BKK-FUK VZ 810: 00.30-07.55

Day : 3

อุมิจิโกคุ-ชิโนอิเกะ จิโกกุ-ทุ่งหญ้าคุซาเซนริแหล่งช้อปปิ้งโจไซเอน-ปราสาทคุมาโมโตะ-AEON MALL

Day : 4

โทสุ พรีเมี่ยมเอ้าท์เลต-ลาลาพอท กันดั้ม แห่งฟุกุโอกะ-duty free-ย่านช้อปปิ้งเทนจิน

Day : 5

สนามบินฟุกุโอกะ-กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ FUK-BKK VZ 811: 08.55-12.35

จำนวนผู้เข้าชม 41 ครั้ง