เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@weewievacation

Travel License : 11/11406

หน้าแรก

/

ทัวร์มาเลเซีย

/

ทัวร์มาเลเซีย GRANDZ MALAYSIA CAMERON-GENTING-MALACCA-KUALA LUMPUR 4D3N

ทัวร์มาเลเซีย GRANDZ MALAYSIA CAMERON-GENTING-MALACCA-KUALA LUMPUR 4D3N

ทัวร์มาเลเซีย GRANDZ MALAYSIA CAMERON-GENTING-MALACCA-KUALA LUMPUR 4D3N

ทัวร์มาเลเซีย GRANDZ MALAYSIA CAMERON-GENTING-MALACCA-KUALA LUMPUR 4D3N สัมผัสเมืองแห่งธรรมชาติ คาเมร่อนไฮแลนด์ เที่ยวน้ำตกอีสกานด้า , ตลาดเช้า ไร่ชา เที่ยวชมเมืองในสายหมอก GENTING HIGHLAND รวมนั่งกระเช้า CABLE CAR แล้ว สักการะขอพรวัด CHINSWEE วัดถ้ำบาตู BATU CAVE

รหัสทัวร์

SPMY_MH00008

ประเทศ

มาเลเซีย

กำหนดการเดินทาง

20 มิ.ย. 67 - 02 ม.ค. 68

จำนวนวัน

4วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

12,499บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Malaysia Airlines

มิ.ย. 67

12,999฿

20-23

13,999฿

22-25

ก.ค. 67

13,999฿

19-22

13,999฿

20-23

14,999฿

26-29

13,999฿

27-30

ส.ค. 67

13,999฿

09-12

13,999฿

09-12

12,999฿

22-25

ก.ย. 67

13,999฿

19-22

13,999฿

19-22

ต.ค. 67

14,999฿

11-14

14,999฿

11-14

14,999฿

17-20

พ.ย. 67

13,999฿

14-17

13,999฿

14-17

ธ.ค. 67

14,999฿

05-08

14,999฿

05-08

13,999฿

06-09

13,999฿

07-10

13,999฿

26-29

13,999฿

27-30

14,999฿

28-31

14,999฿

28-31

15,999฿

29-01ม.ค.

15,999฿

29-01ม.ค.

15,999฿

30-02ม.ค.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

20 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67

12,999

12,499

11,999

4,900

3,900

-

31

22 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67

13,999

13,499

12,999

4,900

3,900

-

21

19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67

13,999

13,499

12,999

4,900

3,900

-

31

20 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67

13,999

13,499

12,999

4,900

3,900

-

21

26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67

14,999

14,499

13,999

4,900

3,900

-

31

27 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67

13,999

13,499

12,999

4,900

3,900

-

21

09 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67

13,999

13,499

12,999

4,900

3,900

-

21

09 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67

13,999

13,499

12,999

4,900

3,900

-

31

22 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67

12,999

12,499

11,999

4,900

3,900

-

31

19 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67

13,999

13,499

12,999

4,900

3,900

-

31

19 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67

13,999

13,499

12,999

4,900

3,900

-

21

11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67

14,999

13,499

12,999

4,900

3,900

-

21

11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67

14,999

14,499

13,999

4,900

3,900

-

31

17 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67

14,999

14,499

13,999

4,900

3,900

-

31

14 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67

13,999

13,499

12,999

4,900

3,900

-

31

14 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67

13,999

13,499

12,999

4,900

3,900

-

21

05 ธ.ค. 67 - 08 ธ.ค. 67

14,999

13,499

12,999

4,900

3,900

-

21

05 ธ.ค. 67 - 08 ธ.ค. 67

14,999

14,499

13,999

4,900

3,900

-

31

06 ธ.ค. 67 - 09 ธ.ค. 67

13,999

13,499

12,999

4,900

3,900

-

31

07 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67

13,999

13,499

12,999

4,900

3,900

-

21

26 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67

13,999

13,499

12,999

4,900

3,900

-

21

27 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67

13,999

13,499

12,999

4,900

3,900

-

31

28 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

14,999

14,499

13,999

4,900

3,900

-

21

28 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

14,999

13,499

12,999

4,900

3,900

-

31

29 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68

15,999

15,499

14,999

4,900

3,900

-

31

29 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68

15,999

15,499

14,999

4,900

3,900

-

21

30 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 68

15,999

15,499

14,999

4,900

3,900

-

31

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์ – คาเมร่อนไฮแลนด์ – น้ำตกเลคอิสกันดา – ไร่ชา (D)

Day : 2

เดินทางสู่ ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINE เที่ยวบินที่ MH785 มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง

Day : 3

วัดชินสวี-วัดถ้ำบาตู–พระราชวังอิสตันน่า–เมอร์เดก้าสแควร์-ตึกปิโตรนัส–ล่องเรือมะละกา (B/L/D)

Day : 4

จัตุรัสดัชท์สแควร์ - St.Paul’s Church – สนามบิน – กรุงเทพฯ (B/L/-)

จำนวนผู้เข้าชม 86 ครั้ง