เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@weewievacation

Travel License : 11/11406

หน้าแรก

/

ทัวร์โครเอเชีย

/

ทัวร์โครเอเชีย สโลวีเนีย บอสเนีย 10วัน 7คืน (TK)

ทัวร์โครเอเชีย สโลวีเนีย บอสเนีย 10วัน 7คืน (TK)

ทัวร์โครเอเชีย สโลวีเนีย บอสเนีย 10วัน 7คืน (TK)

เที่ยวโครเอเชีย สโลวีเนีย บอสเนีย 10วัน 7คืน เข้าซาแกร็ป -ออกดูบอร์ฟนิค เที่ยวเมืองซาแกร็ป ชมโบสถ์ประจำเมืองเก่า เซนต์แคทเทอรีน จตุรัสเซนต์มาร์ค กรุง ลูบริยานา ชมหมาวิหารลูบริยานา เที่ยวชม สะพานมังกร เข้าชมสนามพูล่า อารีน่า อุทยานแห่งชาติพลิทวิทเซ่ นั่งเรือล่องทะเลสาบ Jezero Kozjak เมืองสปลิท “Split” เข้าชม พระราชวังดิโอคลีเซี่ยน

รหัสทัวร์

HR_TK00022

ประเทศ

โครเอเชีย

กำหนดการเดินทาง

11 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67

จำนวนวัน

10วัน 7คืน

ราคาเริ่มต้น

119,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Turkish Airlines

ต.ค. 67

119,900฿

11-20

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

11 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67

119,900

-

-

30,000

-

-

25

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - กรุงอิสตันบูล

Day : 2

อิสตันบูล - ซาแกร็ป – ลูบลิยานา

Day : 3

ลูบลิยานา - โพสทอยน่า - พูล่า - โอพาเทีย

Day : 4

โอพาเทีย - รูปปั้นนางแห่งนกนางนวล - อุทยานแห่งชาติพลิทวิทเซ่

Day : 5

อุทยานแห่งชาติพลิทวิทเซ่ - ซาดาร์ - ชิบีนิค - สปริท

Day : 6

สปลิท - มาลี สตอน - นีอูม (บอสเนีย)

Day : 7

นีอูม - บลากายจ์ - โมสตาร์ - กรุงซาราเยโว ช

Day : 8

กรุงซาราเยโว -ย่านเมืองเก่าบาสคาซิจา - สะพานลาติน - สุเหร่า“Gazi Husrev-Beg Mosque” - Sutjeska National Park - เมืองดูบรอฟนิค

Day : 9

ดูบรอฟนิค - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า (Dubrovnik cable car) - เมืองเก่าดูบรอฟนิค - สนามบินดูบรอฟนิค - สนามบินอิสตันบลู

Day : 10

อิสตันบลู - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

จำนวนผู้เข้าชม 5 ครั้ง