เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@weewievacation

Travel License : 11/11406

หน้าแรก

/

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

/

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Dancing Your Dream Switzerland กลาเซียร์ 3000 เวเว่ย์ เซอร์แมท อินเตอร์ลาเคน ลูเซิร์น ซูริค 7วัน 4คืน (SV)

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Dancing Your Dream Switzerland กลาเซียร์ 3000 เวเว่ย์ เซอร์แมท อินเตอร์ลาเคน ลูเซิร์น ซูริค 7วัน 4คืน (SV)

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Dancing Your Dream Switzerland กลาเซียร์ 3000 เวเว่ย์ เซอร์แมท อินเตอร์ลาเคน ลูเซิร์น ซูริค 7วัน 4คืน (SV)

เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ Dancing Your Dream Switzerland กลาเซียร์ 3000 เวเว่ย์ เซอร์แมท อินเตอร์ลาเคน ลูเซิร์น ซูริค 7วัน 4คืน พิชิต 2 เขา กลาเซียร์ 3000 กอร์นเนอร์แกรต ท้าทายความสูงเดินบนสะพาน PEAK WALK ชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ใจกลางหุบเขาหมู่บ้านเซอร์แมท เวเว่ย์ รูปปิ้นชาลี แชปปลิ้น โลซาน ศาลาไทย ชมน้ำตกไรน์ ใหญ่ที่สุดในยุโรป เมืองลูเชิร์น สะพานไม้ชาเปล อนสาวรีย์สิงโตสะอื้น ซูริค โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ ช้อปปิ้งเมืองซุก เมืองอินเตอร์ลาเคน ถนนบานโฮฟซตราสเซอร์

รหัสทัวร์

CH_SV00004

ประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์

กำหนดการเดินทาง

13 พ.ย. 67 - 10 ธ.ค. 67

จำนวนวัน

7วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

69,888บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Saudia Airlines

พ.ย. 67

69,888฿

13-19

ธ.ค. 67

69,888฿

04-10

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

13 พ.ย. 67 - 19 พ.ย. 67

69,888

69,888

69,888

12,500

14,500

-

25

04 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67

69,888

69,888

69,888

12,500

14,500

-

25

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

Day : 2

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติคิงอับดุลลาซิส แวะพักเปลี่ยนเครื่อง – ท่าอากาศยานนานาชาติเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ – เมืองเจนีวา - ทะเลสาบเจนีวา – น้ำพุจรวดเจ็ทโด - เมืองเวเว่ย์ - รูปปั้นชาร์ลี แชปลิน – เมืองมองเทรอซ์

Day : 3

เมืองมองเทรอซ์ - หมู่บ้านโกล เดอ ปิยง - นั่งกระเช้าลอยฟ้า สู่ ยอดเขากลาเซียร์ 3000 – เมืองทาซ - นั่ง Shuttle Train สู่ หมู่บ้านเซอร์แมท - นั่งรถไฟสาย Gornergrat bahn สู่ ยอดเขากอร์นเนอร์แกรต - ชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น – นั่ง Shuttle train สู่ เมืองทาช

Day : 4

เมืองทาซ - เมืองอินเตอร์ลาเคน - Kirchofer - เมืองลูเซิร์น – สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล – Schwanenplatz

Day : 5

เมืองลูเซิร์น – เมืองซุก - Lohri AG Store - เมืองซูริค – โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - โบสถ์กรอสมุนสเตอร์ – โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ - ช้อปปิ้งถนนบานโฮฟซตราเซอร์

Day : 6

เมืองซูริค - เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน – น้ำตกไรน์ – ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค – ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิด แวะพักเปลี่ยนเครื่อง

Day : 7

ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิด - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ประเทศไทย

จำนวนผู้เข้าชม 6 ครั้ง