เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@weewievacation

Travel License : 11/11406

หน้าแรก

/

ทัวร์ญี่ปุ่น

/

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA GO AROUND นารา เกียวโต โกเบ 5วัน 3คืน (VZ)

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA GO AROUND นารา เกียวโต โกเบ 5วัน 3คืน (VZ)

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA GO AROUND นารา เกียวโต โกเบ 5วัน 3คืน (VZ)

เที่ยวญี่ปุ่น OSAKA GO AROUND นารา เกียวโต โกเบ 5วัน 3คืน วัตโทโคจิ หลวงพ่อโต ศาลเจ้าฟูชมิอินาร ช้อปปิ้งชินโซบาชิ ปราสากโอซาก้า ซงซาแนบญี่ปุ่น วัดน้ำใส ศิโยนิสุ โกเม ฮาร์เบอร์แลนด์ อิสระท่องเที่ยวตามอัยาศัย เลือกซื้อ USJ เพิ่มเติม

รหัสทัวร์

JP_VZ00137

ประเทศ

ญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

27 ก.ค. 67 - 23 ต.ค. 67

จำนวนวัน

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

23,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Vietjet Air

ก.ค. 67

28,999฿

27-31

ส.ค. 67

27,999฿

10-14

ก.ย. 67

24,999฿

26-30

ต.ค. 67

25,999฿

03-07

29,999฿

12-16

28,999฿

19-23

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

27 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67

28,999

28,999

28,999

6,900

10,000

22,999

34

10 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67

27,999

27,999

27,999

6,900

10,000

21,999

34

26 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67

24,999

24,999

24,999

6,900

10,000

18,999

34

03 ต.ค. 67 - 07 ต.ค. 67

25,999

25,999

25,999

6,900

10,000

19,999

34

12 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67

29,999

29,999

29,999

6,900

10,000

23,999

34

19 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67

28,999

28,999

28,999

6,900

10,000

22,999

34

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินเชียงใหม่

Day : 2

สนามบินคันไซ-หลวงพ่อโต วัดโทไดจิ-เมืองนารา ชมกวาง-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-ช้อปปิ้งชินไชบาชิ

Day : 3

ปราสาทโอซาก้า(ชมภายนอก)-ชงชาแบบญี่ปุ่น-วัดน้ำใส-โกเบ ฮาเบอร์แลนด์

Day : 4

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อ OPTION เพิ่มเติม (USJ)

Day : 5

สนามบินคันไซ- สนามบินเชียงใหม่

จำนวนผู้เข้าชม 10 ครั้ง