เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@weewievacation

Travel License : 11/11406

หน้าแรก

/

ทัวร์โครเอเชีย

/

ทัวร์โครเอเชีย TASTE OF AUTUMN CROATIA 8วัน 5คืน (QR)

ทัวร์โครเอเชีย TASTE OF AUTUMN CROATIA 8วัน 5คืน (QR)

ทัวร์โครเอเชีย TASTE OF AUTUMN CROATIA 8วัน 5คืน (QR)

เที่ยวโครเอเชีย TASTE OF AUTUMN CROATIA 8วัน 5คืน เมืองเล็กน่ารัก รีเยกา&โอพาเทีย ซาดาร์ ออร์แกนน้ำทะเล แห่งแรก และแห่งเดียวในโลก ต้องมนต์ขลัง ซีบินิค + โทรเกียร์ ตามรอย Game of Thrones ดูบรอฟนิค พระราชวังไดโอคลีเชียนที่งดงาม ซาเกร็บ ถิ่นกำเนิดเนคไท (ชาย)

รหัสทัวร์

HR_QR00001

ประเทศ

โครเอเชีย

กำหนดการเดินทาง

09 ต.ค. 67 - 07 ธ.ค. 67

จำนวนวัน

8วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

45,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Qatar Airways

ต.ค. 67

45,900฿

09-16

45,900฿

16-23

พ.ย. 67

45,900฿

13-20

45,900฿

20-27

45,900฿

30-07ธ.ค.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

09 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67

45,900

45,900

45,900

19,900

-

-

16

16 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67

45,900

45,900

45,900

19,900

-

-

16

13 พ.ย. 67 - 20 พ.ย. 67

45,900

45,900

45,900

19,900

-

-

16

20 พ.ย. 67 - 27 พ.ย. 67

45,900

45,900

45,900

19,900

-

-

16

30 พ.ย. 67 - 07 ธ.ค. 67

45,900

45,900

45,900

19,900

-

-

16

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินโดฮา (แวะเปลี่ยนเครื่อง)

Day : 2

สนามบินโดฮา (แวะเปลี่ยนเครื่อง) – ซาเกร็บ รีเยกา – ชมเมือง – โอพาเทีย – ชมเมือง

Day : 3

โอพาเทีย – ซาดาร์ (Unesco) – ชมเมือง Sea Organ – ซีบินิค (Unesco)

Day : 4

ชมเมือง – โทรเกียร์ (Unesco) – เขตเมืองเก่า ดูบรอฟนิค (Unesco)

Day : 5

ชมเมือง – อ่าวมาลีสตอน – ล่องเรือชมฟาร์มเลี้ยงหอย + ชิมหอยนางรมสดๆ – สปลิท – พระราชวังไดโอคลีเชียน – เขตเมืองเก่า

Day : 6

สปลิท – พลิทวิตเซ่ – อุทยานแห่งชาติพลิทวิตเซ่ (Unesco) – ล่องเรือข้าม KOZJAK LAKE – ซาเกร็บ

Day : 7

ชมเมือง – สนามบินซาเกร็บ

Day : 8

สนามบินโดฮา (แวะเปลี่ยนเครื่อง) – สนามบินสุวรรณภูมิ

จำนวนผู้เข้าชม 7 ครั้ง