เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@weewievacation

Travel License : 11/11406

หน้าแรก

/

ทัวร์อิตาลี

/

ทัวร์อิตาลีสวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10วัน 7คืน (QR)

ทัวร์อิตาลีสวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10วัน 7คืน (QR)

ทัวร์อิตาลีสวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10วัน 7คืน (QR)

เที่ยวอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10วัน 7คืน มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ สนามกีฬาโคลอสเซียม หอเอนเมืองปีซ่า เที่ยวเกาะเวนิส เที่ยวมิลาน "มหาวิหารแห่งมิลาน" นั่งรถไฟชมวิวขึ้นยอดเขาจุงเฟรา เที่ยวอิเซลท์วาลด์ เมืองลูเซิร์น เมืองซุก นั่งรถไฟด่วน TGV เข้าปารีส ขึ้นหอไอเฟลชั้น 2 เข้าชมพระราชวังแวร์ซาย เข้าชม ภาพวาดโมนาลิซา ณ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์

รหัสทัวร์

GZGIT_QR00077

ประเทศ

อิตาลี

กำหนดการเดินทาง

27 ก.ย. 67 - 05 ม.ค. 68

จำนวนวัน

10วัน 7คืน

ราคาเริ่มต้น

134,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Qatar Airways

ก.ย. 67

137,999฿

27-06ต.ค.

ต.ค. 67

137,999฿

18-27

พ.ย. 67

134,999฿

29-08ธ.ค.

ธ.ค. 67

139,000฿

27-05ม.ค.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

27 ก.ย. 67 - 06 ต.ค. 67

137,999

-

-

33,000

-

-

20

18 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67

137,999

-

-

33,000

-

-

20

29 พ.ย. 67 - 08 ธ.ค. 67

134,999

-

-

31,000

-

-

20

27 ธ.ค. 67 - 05 ม.ค. 68

139,000

-

-

33,000

-

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ – โรม(อิตาลี)

Day : 2

โรม – กรุงวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม – น้ำพุเทรวี่– บันไดสเปน – วิหารแพนเธออน – ปิซ่า (อิตาลี)

Day : 3

เมืองปิซ่า – หอเอนปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก – เมสเตร้ – นั่งเรือสู่เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาร์โค – วิหารซานมาร์โค (อิตาลี)

Day : 4

เมสเตร้ – มิลาน – มหาวิหารแห่งมิลาน – อินเทอร์ลาเค่น ( สวิตเซอร์แลนด์ )

Day : 5

พิชิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป – ถ้ำน้ำแข็ง 1000ปี – สวิสสฟิงซ์หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์ – ลูเซิร์น ( สวิตเซอร์แลนด์ )

Day : 6

เมืองลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล – อนุสาวรีย์สิงโต – เดินเล่นชิวๆชมเมือง – เมืองซุก – ดิจอง (ฝรั่งเศส)

Day : 7

ดิจอง – รถไฟด่วน TGV – พระราชวังแวร์ซายส์ – ล่องเรือแม่น้ำแซน – อาหารพื้นเมืองหอยเอสคาโก้อบเนยในร้านสุดหรู (ฝรั่งเศส)

Day : 8

ขึ้นหอไอเฟลชั้น 2 – DUTY FREE – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – ช้อปปิ้ง

Day : 9

เดินเล่นถนนชองเอลิเซ่ – ถ่ายรูปกัปประตูชัย – มงมาร์ต – มหาวิหารซาเกรเกอร์

Day : 10

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ)

จำนวนผู้เข้าชม 4 ครั้ง