เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@weewievacation

Travel License : 11/11406

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน ซานซี ต้าถง อารามลอยฟ้า 5วัน 4คืน (MU)

ทัวร์จีน ซานซี ต้าถง อารามลอยฟ้า 5วัน 4คืน (MU)

ทัวร์จีน ซานซี ต้าถง อารามลอยฟ้า 5วัน 4คืน (MU)

เที่ยวจีน ซานซี ต้าถง อารามลอยฟ้า 5วัน 4คืน เขาอู่ไถซาน วัดเสียนทง วิหารผูซ่าตึ่ง วัดเถาหยวน วัดอุเยี้ยะ วิหารลอยฟ้า เสวียนคง วัดถ้ำหยุนกัง กำแพงเมืองเก่าต้าถง เมืองโบราณผิงเหยา เขาอู่ไตซาน เมืองโบราณผิงเหยา

รหัสทัวร์

BJPCN_MU00110

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

18 ก.ค. 67 - 12 ส.ค. 67

จำนวนวัน

5วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

31,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

China Eastern

ก.ค. 67

31,900฿

18-22

ส.ค. 67

32,900฿

08-12

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

18 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67

31,900

31,900

31,900

3,900

9,900

-

25

08 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67

32,900

32,900

32,900

3,900

9,900

-

25

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิฯ) – ไท่หยวน มณฑลซานซี – ถนนไท่หยวนจงโหลว

Day : 2

เขาอู่ไถซาน – วัดเสียนทง – วิหารวัดผูซ่าติ่ง – วิหารอู่เหลียง และเจดีย์ระฆังทองแดงวัดเสี่ยนทง – วัดเถาหยวน – วัดอุเยี้ยะ

Day : 3

วิหารลอยฟ้า เสวียนคง (ไฮไลท์) – วัดถ้ำหยุนกัง (ไฮไลท์) – แวะชมกำแพงเมืองโบราณต้าถง

Day : 4

เมืองต้าถง – เมืองผิงเหยา – กำแพงเมืองโบราณผิงเหยา – ธนาคารยี้เซิงชาง

Day : 5

เมืองไทหยวน – กรุงเทพฯ (สวรรณภูมิ)

จำนวนผู้เข้าชม 3 ครั้ง