เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@weewievacation

Travel License : 11/11406

หน้าแรก

/

ทัวร์ญี่ปุ่น

/

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO NAGOYA FREEDAY ซุปตาร์ โอซาก้าใบไม้เปลี่ยนสี แดงอมส้ม 5วัน 3คืน (XJ)

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO NAGOYA FREEDAY ซุปตาร์ โอซาก้าใบไม้เปลี่ยนสี แดงอมส้ม 5วัน 3คืน (XJ)

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO NAGOYA FREEDAY ซุปตาร์ โอซาก้าใบไม้เปลี่ยนสี แดงอมส้ม 5วัน 3คืน (XJ)

เที่ยวญี่ปุ่น OSAKA KYOTO NAGOYA FREEDAY ซุปตาร์ โอซาก้าใบไม้เปลี่ยนสี แดงอมส้ม 5วัน 3คืน เมืองเกียวโต วัดกินคะคุจิ หรือ วัดเงิน ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ เมืองนาโกย่า หุบเขาโครังเค เมืองเกียวโต LALAPORT & MITSUI OUTLET PARK OSAKA KADOMA ช้อปปิ้งชินไซบาชิ อิสระท่องเที่ยว

รหัสทัวร์

TTNJP_XJ00868

ประเทศ

ญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

02 ต.ค. 67 - 30 พ.ย. 67

จำนวนวัน

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

26,888บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Air Asia X

ต.ค. 67

29,888฿

02-06

29,888฿

03-07

29,888฿

04-08

29,888฿

05-09

29,888฿

06-10

31,888฿

07-11

31,888฿

08-12

31,888฿

09-13

31,888฿

10-14

31,888฿

11-15

31,888฿

12-16

31,888฿

13-17

31,888฿

14-18

31,888฿

15-19

31,888฿

16-20

31,888฿

17-21

31,888฿

18-22

31,888฿

19-23

35,888฿

20-24

35,888฿

21-25

35,888฿

22-26

35,888฿

23-27

35,888฿

24-28

35,888฿

25-29

35,888฿

26-30

35,888฿

31-04พ.ย.

พ.ย. 67

35,888฿

01-06

35,888฿

02-07

35,888฿

05-09

35,888฿

06-10

35,888฿

07-11

35,888฿

08-12

35,888฿

09-13

35,888฿

12-16

35,888฿

13-17

35,888฿

14-18

35,888฿

15-19

35,888฿

16-20

35,888฿

19-23

35,888฿

20-24

35,888฿

21-25

35,888฿

22-26

35,888฿

23-27

35,888฿

26-30

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

02 ต.ค. 67 - 06 ต.ค. 67

29,888

29,888

29,888

8,000

6,000

-

34

03 ต.ค. 67 - 07 ต.ค. 67

29,888

29,888

29,888

8,000

6,000

-

34

04 ต.ค. 67 - 08 ต.ค. 67

29,888

29,888

29,888

8,000

6,000

-

34

05 ต.ค. 67 - 09 ต.ค. 67

29,888

29,888

29,888

8,000

6,000

-

34

06 ต.ค. 67 - 10 ต.ค. 67

29,888

29,888

29,888

8,000

6,000

-

34

07 ต.ค. 67 - 11 ต.ค. 67

31,888

31,888

31,888

8,000

6,000

-

34

08 ต.ค. 67 - 12 ต.ค. 67

31,888

31,888

31,888

8,000

6,000

-

34

09 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67

31,888

31,888

31,888

8,000

6,000

-

34

10 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67

31,888

31,888

31,888

8,000

6,000

-

34

11 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67

31,888

31,888

31,888

8,000

6,000

-

34

12 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67

31,888

31,888

31,888

8,000

6,000

-

34

13 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67

31,888

31,888

31,888

8,000

6,000

-

34

14 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67

31,888

31,888

31,888

8,000

6,000

-

34

15 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67

31,888

31,888

31,888

8,000

6,000

-

34

16 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67

31,888

31,888

31,888

8,000

6,000

-

34

17 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67

31,888

31,888

31,888

8,000

6,000

-

34

18 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67

31,888

31,888

31,888

8,000

6,000

-

34

19 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67

31,888

31,888

31,888

8,000

6,000

-

34

20 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67

35,888

35,888

35,888

8,000

6,000

-

34

21 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67

35,888

35,888

35,888

8,000

6,000

-

34

22 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67

35,888

35,888

35,888

8,000

6,000

-

34

23 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67

35,888

35,888

35,888

8,000

6,000

-

34

24 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67

35,888

35,888

35,888

8,000

6,000

-

34

25 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67

35,888

35,888

35,888

8,000

6,000

-

34

26 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67

35,888

35,888

35,888

8,000

6,000

-

34

31 ต.ค. 67 - 04 พ.ย. 67

35,888

35,888

35,888

8,000

6,000

-

34

01 พ.ย. 67 - 06 พ.ย. 67

35,888

35,888

35,888

8,000

6,000

-

34

02 พ.ย. 67 - 07 พ.ย. 67

35,888

35,888

35,888

8,000

6,000

-

34

05 พ.ย. 67 - 09 พ.ย. 67

35,888

35,888

35,888

8,000

6,000

-

34

06 พ.ย. 67 - 10 พ.ย. 67

35,888

35,888

35,888

8,000

6,000

-

34

07 พ.ย. 67 - 11 พ.ย. 67

35,888

35,888

35,888

8,000

6,000

-

34

08 พ.ย. 67 - 12 พ.ย. 67

35,888

35,888

35,888

8,000

6,000

-

34

09 พ.ย. 67 - 13 พ.ย. 67

35,888

35,888

35,888

8,000

6,000

-

34

12 พ.ย. 67 - 16 พ.ย. 67

35,888

35,888

35,888

8,000

6,000

-

34

13 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67

35,888

35,888

35,888

8,000

6,000

-

34

14 พ.ย. 67 - 18 พ.ย. 67

35,888

35,888

35,888

8,000

6,000

-

34

15 พ.ย. 67 - 19 พ.ย. 67

35,888

35,888

35,888

8,000

6,000

-

34

16 พ.ย. 67 - 20 พ.ย. 67

35,888

35,888

35,888

8,000

6,000

-

34

19 พ.ย. 67 - 23 พ.ย. 67

35,888

35,888

35,888

8,000

6,000

-

34

20 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67

35,888

35,888

35,888

8,000

6,000

-

34

21 พ.ย. 67 - 25 พ.ย. 67

35,888

35,888

35,888

8,000

6,000

-

34

22 พ.ย. 67 - 26 พ.ย. 67

35,888

35,888

35,888

8,000

6,000

-

34

23 พ.ย. 67 - 27 พ.ย. 67

35,888

35,888

35,888

8,000

6,000

-

34

26 พ.ย. 67 - 30 พ.ย. 67

35,888

35,888

35,888

8,000

6,000

-

34

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Day : 2

ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ - เมืองเกียวโต - วัดกินคะคุจิ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - นาโกย่า

Day : 3

หุบเขาโครังเค - เมืองเกียวโต - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - โอซาก้า - ลาลาพอร์ต คาโดมะ/มิตซุย เอาท์เล็ต พาร์ค โอซาก้า คาโดมะ - ย่านชินไซบาชิ

Day : 4

อิสระตามอัธยาศัย

Day : 5

ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ - สนามบินสุววณภูมิ ประเทศไทย

จำนวนผู้เข้าชม 14 ครั้ง