เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@weewievacation

Travel License : 11/11406

หน้าแรก

/

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

/

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ SAVER SWITZERLAND 8วัน 5คืน (EK)

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ SAVER SWITZERLAND 8วัน 5คืน (EK)

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ SAVER SWITZERLAND 8วัน 5คืน (EK)

เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ SAVER SWITZERLAND 8วัน 5คืน ขึ้นเขา Glacier3000 เที่ยวเมืองเซอร์แมท เที่ยวน้ำตกไรน์ เจนีวา โลซานน์ เวเว่ย์ มองเทรอซ์ กรุงเบิร์น ซูริค ทะเลสาบเมืองซูก ลูเซิร์น

รหัสทัวร์

UNICH_EK00085

ประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์

กำหนดการเดินทาง

25 ก.ค. 67 - 01 ส.ค. 67

จำนวนวัน

8วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

89,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Emirates

ก.ค. 67

89,900฿

25-01ส.ค.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

25 ก.ค. 67 - 01 ส.ค. 67

89,900

89,900

84,900

20,000

-

-

25

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ

Day : 2

ดูไบ-เมืองเจนีวา-น้ำพุเจดโด

Day : 3

เมืองโลซานน์-ศาลาไทย-เมืองเวเว่ย์-เมืองมองเทรอซ์-ปราสาทชิลยอง

Day : 4

เมืองแทสช์-เมืองเซอร์แมท

Day : 5

ยอดเขากลาเซียร์ 3000-กรุงเบิร์น-เมืองซูริค

Day : 6

อินเตอร์ลาเก้น-เมืองลูเซิร์น-สะพานไม้ชาเปล

Day : 7

เมืองซูริค-ช้อปปิ้งบาห์นโฮฟซตราสเซอ-เมืองซูก-น้ำตกไรน์สนามบินเมืองซูริค

Day : 8

สนามบินดูไบ-กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ

จำนวนผู้เข้าชม 10 ครั้ง