เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@weewievacation

Travel License : 11/11406

หน้าแรก

/

ทัวร์ฝรั่งเศส

/

ทัวร์ฝรั่งเศส France Swiss Italy 8วัน 5คืน (EK)

ทัวร์ฝรั่งเศส France Swiss Italy 8วัน 5คืน (EK)

ทัวร์ฝรั่งเศส France Swiss Italy 8วัน 5คืน (EK)

เที่ยวฝรั่งเศส France Swiss Italy 8วัน 5คืน ขึ้นกรอเนอร์แกรท ชมแมทเธอร์ฮอร์น ขึ้นหอไอเฟล (ชั้น2) เที่ยวเมืองเซอร์แมท ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ ปารีส

รหัสทัวร์

UNIFR_EK00079

ประเทศ

ฝรั่งเศส

กำหนดการเดินทาง

18 ก.ย. 67 - 24 ต.ค. 67

จำนวนวัน

8วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

99,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Emirates

ก.ย. 67

99,900฿

18-25

ต.ค. 67

99,900฿

09-16

99,900฿

17-24

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

18 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67

99,900

99,900

94,900

20,000

-

-

25

09 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67

99,900

99,900

94,900

20,000

-

-

25

17 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67

99,900

99,900

94,900

20,000

-

-

25

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ

Day : 2

ดูไบ-ปารีส-ประตูชัย-พิพิธภัณฑ์ลูฟร์-พีระมิดแก้ว-ล่องเรือบาโตมุช

Day : 3

ขึ้นหอไอเฟล(ชั้น 2)-ห้าง SAMARITAINE-เมืองดิจอง

Day : 4

เจนีวา-โลซานน์--ศาลาไทย

Day : 5

เซอร์แมท-ยอดเขากอร์เนอร์กรัท-แทสซ์

Day : 6

แทสซ์-โคโม่-ทะเลสาบโคโม่-มิลาน-มิลานดูโอโม่

Day : 7

เมืองเจนัว-SERRAVALLE OUTLET-สนามบินเมืองมิลาน

Day : 8

สนามบินดูไบ-กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ

จำนวนผู้เข้าชม 7 ครั้ง