เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@weewievacation

Travel License : 11/11406

หน้าแรก

/

ทัวร์ญี่ปุ่น

/

ทัวร์ญี่ปุ่น GRAND HOKKAIDO TOHOKU SENDAI 8วัน 5คืน (TG)

ทัวร์ญี่ปุ่น GRAND HOKKAIDO TOHOKU SENDAI 8วัน 5คืน (TG)

ทัวร์ญี่ปุ่น GRAND HOKKAIDO TOHOKU SENDAI 8วัน 5คืน (TG)

เที่ยวญี่ปุ่น GRAND HOKKAIDO TOHOKU SENDAI 8วัน 5คืน นั่งกระเช้าลอยฟ้าฮักโกดะ ทะเลสาบโทวาดะ ฮาจิมันไตแอสไฟต์ หุบเขาเกบิเค เนินแห่งพระพุทธเจ้า หุบเขานรกจิโงคุดานิ ล่องเรือชมทะเลสาบโตยะ เมืองฮาโกดาเตะ ย่านโมโตมาชิ โกดังอิฐแดงคาเนโมริ ป้อมโกเรียวคาคุ นั่งเรือเฟอร์รี่จากฮาโกดาเตะสู่อาโอโมริ เก็บแอปเปิ้ล วัดชูซอนจิ หุบเขานารูโกะ นั่งรถไฟจากสถานีเซ็นได สู่สถานีชินจูกุ ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในโตเกียว โทโยสุ เซนเคียวบันไร

รหัสทัวร์

TOPJP_TG00628

ประเทศ

ญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

18 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67

จำนวนวัน

8วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

84,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Thai Airways

ต.ค. 67

84,900฿

18-25

84,900฿

23-30

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

18 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67

84,900

80,900

75,900

8,900

-

60,900

24

23 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67

84,900

80,900

75,900

8,900

-

60,900

24

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชิโตเซ่

Day : 2

สนามบินชิโตเซ่ - เนินแห่งพระพุทธเจ้า – หุบเขานรกจิโงคุดานิ – ล่องเรือชมทะเลสาบโตยะ – ออนเซ็น

Day : 3

เมืองฮาโกดาเตะ - ย่านโมโตมาชิ – โกดังอิฐแดงคาเนโมริ – ป้อมโกเรียวคาคุ – ออนเซ็น

Day : 4

นั่งเรือเฟอร์รี่จากฮาโกดาเตะสู่อาโอโมริ – เก็บแอปเปิ้ล – นั่งกระเช้าลอยฟ้าฮักโกดะ – ทะเลสาบโทวาดะ – ออนเซ็น

Day : 5

ฮาจิมันไตแอสไฟต์ – วัดชูซอนจิ – หุบเขาเกบิเค – เมืองเซนได

Day : 6

หุบเขานารูโกะ – นั่งรถไฟจากสถานีเซ็นได สู่สถานีชินจูกุ

Day : 7

อิสระช้อปปิ้งย่านชินจูกุ - สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในโตเกียว “โทโยสุ เซนเคียวบันไร”- สนามบินฮาเนดะ

Day : 8

สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ

จำนวนผู้เข้าชม 10 ครั้ง