เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@weewievacation

Travel License : 11/11406

หน้าแรก

/

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

/

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ (จุงเฟรา-เซอร์แมท) 7วัน 4คืน (SQ)

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ (จุงเฟรา-เซอร์แมท) 7วัน 4คืน (SQ)

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ (จุงเฟรา-เซอร์แมท) 7วัน 4คืน (SQ)

เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ (จุงเฟรา-เซอร์แมท) 7วัน 4คืน พิชิต 2 ยอดเขาแห่งสวิตฯ จุงเฟรา และ กอร์เนอร์แกรต เยือนเซอร์แมทเมืองสวยกลางหุบเขา เที่ยวอินเทอร์ลาเก้นเมืองสองทะเลสาบ

รหัสทัวร์

CH_SQ00020

ประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์

กำหนดการเดินทาง

07 พ.ย. 67 - 27 พ.ย. 67

จำนวนวัน

7วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

89,990บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Singapore Airlines

พ.ย. 67

89,990฿

07-13

89,990฿

21-27

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

07 พ.ย. 67 - 13 พ.ย. 67

89,990

89,990

89,990

15,000

20,000

69,990

25

21 พ.ย. 67 - 27 พ.ย. 67

89,990

89,990

89,990

15,000

20,000

69,990

25

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์

Day : 2

สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ – สนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - เมืองลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล – ทะเลสาบลูเซิร์น – ชวาเน่นท์พลัทซ์ – ทะเลสาบเบรียนซ์ – เมืองอินเทอร์ลาเก้น

Day : 3

เมืองกรินเดลวัลท์ – สถานีรถไฟกรินเดลวัลด์ – ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ Eiger Express – สถานีรถไฟไอเกอร์เกล็ทเชอร์ – ธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ – ยอดเขาจุงเฟรา – ถ้ำน้ำแข็งพันปี – ลานสฟิงซ์ – เมืองอินเทอร์ลาเก้น

Day : 4

เมืองมองเทรอซ์ – ปราสาทชิลยอง – หมู่บ้านทาซ – เมืองเซอร์แมท – เทือกเขากอร์เนอร์แกรต – วิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น - หมู่บ้านทาซ

Day : 5

เมืองเบิร์น – บ่อหมีสีน้ำตาล – ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์ – เมืองซูริค – ถนนบานโฮฟซตราสเซอ – ถนนออกัสตินเนอร์กาส

Day : 6

เมืองซูริค – สนามบินซูริค ประเทศสิงคโปร์

Day : 7

สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ – สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

จำนวนผู้เข้าชม 8 ครั้ง