เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@weewievacation

Travel License : 11/11406

หน้าแรก

/

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

/

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ มหัศจรรย์ Semi Grand Swiss พิชิต 2 เขา เฟียส กลาเซีย 3000 7วัน 4คืน (EK)

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ มหัศจรรย์ Semi Grand Swiss พิชิต 2 เขา เฟียส กลาเซีย 3000 7วัน 4คืน (EK)

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ มหัศจรรย์ Semi Grand Swiss พิชิต 2 เขา เฟียส กลาเซีย 3000 7วัน 4คืน (EK)

เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ มหัศจรรย์ Semi Grand Swiss พิชิต 2 เขา เฟียส กลาเซีย 3000 7วัน 4คืน นั่งกระเช้า EIGER EXPRESS เดินสะพาน PEAK WALK เก็บไฮไลท์หลัก เบิร์น เวอเวย์ มองซ์เทรอ เซอแมทู อินเทอลาเก้น ลูเซิร์น

รหัสทัวร์

BICH_EK00082

ประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์

กำหนดการเดินทาง

04 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67

จำนวนวัน

7วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

96,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Emirates

ธ.ค. 67

96,999฿

04-10

96,999฿

09-15

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

04 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67

96,999

96,999

95,999

12,900

-

-

26

09 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67

96,999

96,999

95,999

12,900

-

-

26

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

Day : 2

ดูไบ • ซูริค • เบิร์น • อาสนวิหารแห่งกรุงเบิร์น • บ่อหมี • ย่านมาร์คกาสเซ • นาฬิกาดาราสาสตร์ • ลูลี่

Day : 3

เวอเวย์ • มองเทรอซ์ • ปราสาทชิลยอง • ทาซ • เซอร์แมท • อิสระเดินเล่นเมืองเซอร์แมท • ทาซ

Day : 4

กลาเซียร์ 3000 • อินเทอลาเก้นท์

Day : 5

อินเทอลาเก้น • พิชิตยอดเขาเฟียส • ลูเซิร์น

Day : 6

ลูเซิร์น • ซูริค • สนามบินดูไบ

Day : 7

สนามบินดูไบ • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

จำนวนผู้เข้าชม 10 ครั้ง