เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@weewievacation

Travel License : 11/11406

หน้าแรก

/

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

/

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ของแทร่ 8วัน 5คืน (EK)

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ของแทร่ 8วัน 5คืน (EK)

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ของแทร่ 8วัน 5คืน (EK)

เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ ของแทร่ 8วัน 5คืน พิชิต 5 เขาริกิ เขาฮาร์เดอร์คุม เขาจงเฟรา เขากลาเชียร์ 3000 และ เขากรอนเนอร์แกรต แวะชมความงาม เมืองซูริค เบิร์น โลซานน์ และ เจนีวา พักเมืองยอดฮิต ลูเซิร์น อินเตอร์ลาเคน เซอร์แมท เข้าชมปราสาทชีลยอง อายุกว่า 800 ปี

รหัสทัวร์

GOCH_EK00080

ประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์

กำหนดการเดินทาง

24 ก.ค. 67 - 28 ต.ค. 67

จำนวนวัน

8วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

99,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Emirates

ก.ค. 67

109,900฿

24-31

ก.ย. 67

99,900฿

13-20

ต.ค. 67

105,500฿

07-14

105,500฿

15-22

105,500฿

21-28

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

24 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67

109,900

109,900

89,900

10,900

-

79,900

35

13 ก.ย. 67 - 20 ก.ย. 67

99,900

99,900

82,900

10,900

-

72,900

35

07 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67

105,500

105,500

85,500

10,900

-

78,500

35

15 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67

105,500

105,500

85,500

10,900

-

78,500

35

21 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67

105,500

105,500

85,500

10,900

-

78,500

35

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Day : 2

ดูไบ - ซูริค – โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ – จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ – เมืองเก่าซูริค

Day : 3

ซูริค - ซุก - ขึ้นยอดเขาริกิ – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น - ลูเซิร์น

Day : 4

ลูเซิร์น – นั่งรถไฟ Luzern-Interlaken Express สู่อินเตอร์ลาเคน - ขึ้นเขาฮาร์เดอร์คุม - อินเตอร์ลาเคน

Day : 5

อินเตอร์ลาเคน – กรินเดอร์วาร์ล - กระเช้า Eiger Express และ รถไฟสู่ยอดเขาจุงเฟรา – เบิร์น

Day : 6

เบิร์น - มองเทรอซ์ – เข้าชมปราสาทชิลยอง - โกล เดอ ปิ ยง – ขึ้นสู่ยอดเขากลาเซียร์ 3000 – เซอร์แมท

Day : 7

เซอร์แมท – ขึ้นรถไฟฟันเฟืองสู่ยอดเขากรอนเนอร์แกรต - โลซานน์ - เจนีวา - สนามบิน

Day : 8

ดูไบ - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

จำนวนผู้เข้าชม 11 ครั้ง