เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@weewievacation

Travel License : 11/11406

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน ฉางซา หนานชาง อู้หยวน หลิงซาน หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ 5วัน 4คืน (VZ)

ทัวร์จีน ฉางซา หนานชาง อู้หยวน หลิงซาน หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ 5วัน 4คืน (VZ)

ทัวร์จีน ฉางซา หนานชาง อู้หยวน หลิงซาน หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ 5วัน 4คืน (VZ)

เที่ยวจีน ฉางซา หนานชาง อู้หยวน หลิงซาน หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ 5วัน 4คืน เช็คอินไฮไลท์ใหม่ หุปเข้าเทวดาหมู่บ้านริมผา "วังเซียน" ล่องเรือชมแสงสีอู้นี่โจว นั่งกระเช้าหุบเขาหลิงซาน

รหัสทัวร์

ZGCN_VZ00154

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

16 มิ.ย. 67 - 03 ก.ย. 67

จำนวนวัน

5วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

21,990บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Vietjet Air

มิ.ย. 67

22,990฿

16-20

24,990฿

19-23

24,990฿

28-02ก.ค.

ก.ค. 67

23,990฿

07-11

24,990฿

10-14

25,990฿

19-23

23,990฿

28-01ส.ค.

24,990฿

31-04ส.ค.

ส.ค. 67

25,990฿

09-13

23,990฿

18-22

24,990฿

21-25

24,990฿

30-03ก.ย.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

19 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67

24,990

24,990

24,990

5,000

6,000

18,990

24

28 มิ.ย. 67 - 02 ก.ค. 67

24,990

24,990

24,990

5,000

6,000

18,990

24

07 ก.ค. 67 - 11 ก.ค. 67

23,990

23,990

23,990

5,000

6,000

17,990

24

10 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67

24,990

24,990

24,990

5,000

6,000

18,990

24

19 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67

25,990

25,990

25,990

5,000

6,000

19,990

24

28 ก.ค. 67 - 01 ส.ค. 67

23,990

23,990

23,990

5,000

6,000

17,990

24

31 ก.ค. 67 - 04 ส.ค. 67

24,990

24,990

24,990

5,000

6,000

17,990

24

09 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67

25,990

25,990

25,990

5,000

6,000

19,990

24

18 ส.ค. 67 - 22 ส.ค. 67

23,990

23,990

23,990

5,000

6,000

17,990

24

21 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67

24,990

24,990

24,990

5,000

6,000

18,990

24

30 ส.ค. 67 - 03 ก.ย. 67

24,990

24,990

24,990

5,000

6,000

18,990

24

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฉางซาหวงหัว

Day : 2

เมืองหนานซาง – หอเถิงหวัง – เมืองอู้หยวน – ล่องเรือพร้อมชมโชว์แสงสียามค่ำคืนอู้หนี่โจว

Day : 3

เมืองซ่างเหรา – หุบเขาวั่งเซียน หรือหุบเขาเทวดา – ถนนซุยเซียน

Day : 4

ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า – ภูเขาหลิงซาน – กระจกแห่งท้องฟ้า – เมืองหนานชาง – ถนนโบราณวานชู

Day : 5

เมืองฉางซา – นั่งรถไฟความเร็วสูง – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – ตึก IFS – ร้านป๊อปมาร์ท – สนามบินฉางซาหวงหัว

จำนวนผู้เข้าชม 4 ครั้ง