เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@weewievacation

Travel License : 11/11406

หน้าแรก

/

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

/

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ELEGANT JOYFUL SWITZERLAND 8วัน 5คืน (EK)

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ELEGANT JOYFUL SWITZERLAND 8วัน 5คืน (EK)

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ELEGANT JOYFUL SWITZERLAND 8วัน 5คืน (EK)

เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ ELEGANT JOYFUL SWITZERLAND 8วัน 5คืน นั่งรถไฟและกระเช้า Eiger Express พิชิตยอดเขาจุงเฟรา "TOP OF EUROPE" นั่งรถไฟสู่หมู่บ้านเซอร์แมท ชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น น้ำตกไรน์ น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป เช็คอินแลนด์มาร์ค สะพานไม้ชาเปล อนุสาวรีย์สิงโตหิน น้ำพุจรวดเจ็ทโด เก้าอี้สามขา นาฬิกาดอกไม้ มองเทรอซ์ ปราสาทชิลยอง บ่อหมีสีน้ำตาล ศาลาไทย หมู่บ้านอิเซลท์วอลด์ ทะเลสาบเบรียนซ์

รหัสทัวร์

ITCCH_EK00078

ประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์

กำหนดการเดินทาง

17 ก.ย. 67 - 23 ต.ค. 67

จำนวนวัน

8วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

89,888บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Emirates

ก.ย. 67

89,888฿

17-24

ต.ค. 67

89,888฿

09-16

89,888฿

16-23

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

17 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67

89,888

89,888

83,388

18,500

14,500

-

25

09 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67

89,888

89,888

83,388

18,500

14,500

-

25

16 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67

89,888

89,888

83,388

18,500

14,500

-

25

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

Day : 2

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ แวะพักเปลี่ยนเครื่อง – ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - กรุงเบิร์น – นาฬิกา ไซ้ท์ กล็อคเค่ – ไอน์สไตน์เฮาส์ – บ่อหมีสีน้ำตาล – ศาลากลางกรุงเบิร์น - เมืองบีล

Day : 3

เมืองบีล – เมืองเจนีวา – ทะเลสาบเจนีวา – น้ำพุจรวดเจ็ทโด – นาฬิกาดอกไม้ – เก้าอี้สามขา – จัตุรัส Place des Nations – เมืองโลซาน - ศาลาไทย - เมืองเวเว่ย์

Day : 4

เมืองเวเว่ย์ - รูปปั้นชาร์ลี แชปลิน – เมืองมองเทรอซ์ - ปราสาทชิลยอง - นั่ง Shuttle Train สู่ หมู่บ้านซอร์แมท - นั่ง Shuttle train สู่เมืองทาช (Optional tour!! นั่งรถไฟสาย Gornergrat bahn) - เมืองทาซ

Day : 5

เมืองทาซ - สถานีกรินเดลวัลด์ – ขึ้นกระเช้าไอเกอร์ เอ็กเพรส สู่ สถานีไอเกอร์เกลตเชอร์ – ต่อรถไฟ สู่ สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค – ปราสาทน้ำแข็ง - อัลไพน์ เซนเซชัน – สฟิงซ์ฮอลล์ – รถไฟไต่เขาลงจากยอดเขาจุงเฟรา – ลงกระเช้าไอเกอร์ เอ็กเพรส สู่ สถานีกรินเดลวัลด์ – เมืองอินเตอร์ลาเคน - Kirchofer

Day : 6

เมืองอินเตอร์ลาเคน - หมู่บ้านอิเซลท์วอลด์ - ทะเลสาบเบรียนซ์ - เมืองลูเซิร์น - สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล – Schwanenplatz – เมืองซุก - หอนาฬิกา Zytturm – Lohri AG Store – เมืองซูริค

Day : 7

เมืองซูริค – เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน – ชมน้ำตกไรน์ - เมืองซูริค - โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - โบสถ์ Grossmünster – โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ – ช้อปปิ้งถนนบานโฮฟซตราเซอร์ – ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค

Day : 8

ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ แวะพักเปลี่ยนเครื่อง – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

จำนวนผู้เข้าชม 11 ครั้ง