เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@weewievacation

Travel License : 11/11406

หน้าแรก

/

ทัวร์ฝรั่งเศส

/

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 11วัน 8คืน (EK)

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 11วัน 8คืน (EK)

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 11วัน 8คืน (EK)

เที่ยวฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 11วัน 8คืน นั่งรถไฟ+นั่งกระเช้า ยอดเขาจุงเฟรา

รหัสทัวร์

VCFR_EK00077

ประเทศ

ฝรั่งเศส

กำหนดการเดินทาง

10 มิ.ย. 67 - 06 ม.ค. 68

จำนวนวัน

11วัน 8คืน

ราคาเริ่มต้น

120,800บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Emirates

ก.ค. 67

120,800฿

08-18

120,800฿

15-25

120,800฿

26-05ส.ค.

ส.ค. 67

120,800฿

09-19

120,800฿

19-29

120,800฿

30-09ก.ย.

ก.ย. 67

120,800฿

09-19

120,800฿

16-26

120,800฿

30-10ต.ค.

ต.ค. 67

120,800฿

07-17

120,800฿

14-24

120,800฿

21-31

พ.ย. 67

120,800฿

04-14

120,800฿

15-25

120,800฿

22-02ธ.ค.

ธ.ค. 67

120,800฿

02-12

120,800฿

09-19

130,800฿

20-30

130,800฿

27-06ม.ค.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

15 ก.ค. 67 - 25 ก.ค. 67

120,800

-

-

22,500

-

-

25

26 ก.ค. 67 - 05 ส.ค. 67

120,800

-

-

22,500

-

-

25

09 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67

120,800

-

-

22,500

-

-

25

19 ส.ค. 67 - 29 ส.ค. 67

120,800

-

-

22,500

-

-

25

30 ส.ค. 67 - 09 ก.ย. 67

120,800

-

-

22,500

-

-

25

09 ก.ย. 67 - 19 ก.ย. 67

120,800

-

-

22,500

-

-

25

16 ก.ย. 67 - 26 ก.ย. 67

120,800

-

-

22,500

-

-

25

30 ก.ย. 67 - 10 ต.ค. 67

120,800

-

-

22,500

-

-

25

07 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67

120,800

-

-

22,500

-

-

25

14 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67

120,800

-

-

22,500

-

-

25

21 ต.ค. 67 - 31 ต.ค. 67

120,800

-

-

22,500

-

-

25

04 พ.ย. 67 - 14 พ.ย. 67

120,800

-

-

22,500

-

-

25

15 พ.ย. 67 - 25 พ.ย. 67

120,800

-

-

22,500

-

-

25

22 พ.ย. 67 - 02 ธ.ค. 67

120,800

-

-

22,500

-

-

25

02 ธ.ค. 67 - 12 ธ.ค. 67

120,800

-

-

22,500

-

-

25

09 ธ.ค. 67 - 19 ธ.ค. 67

120,800

-

-

22,500

-

-

25

20 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67

130,800

-

-

22,500

-

-

25

27 ธ.ค. 67 - 06 ม.ค. 68

130,800

-

-

22,500

-

-

25

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ

Day : 2

สนามบินสุวรรณภูมิ - ดูไบ - ปารีส (ฝรั่งเศส)

Day : 3

ปารีส - ชมเมือง

Day : 4

พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ - ชมเมือง - ดิฌง (ฝรั่งเศส)

Day : 5

ดิฌง - ลูเซิร์น - อินเทอร์ลาเก้น (สวิตเซอร์แลนด์)

Day : 6

อินเทอร์ลาเก้น - ยอดเขาจุงฟราวน์ - ลูกาโน่

Day : 7

ลูกาโน่ - มิลาน - เวนิส (อิตาลี)

Day : 8

เวนิส - ปิซ่า (อิตาลี)

Day : 9

โรม (อิตาลี)

Day : 10

โรม - ดูไบ - ประเทศไทย

Day : 11

ประเทศไทย

จำนวนผู้เข้าชม 8 ครั้ง