เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@weewievacation

Travel License : 11/11406

หน้าแรก

/

ทัวร์ฝรั่งเศส

/

ทัวร์ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 11วัน 8คืน (EK)

ทัวร์ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 11วัน 8คืน (EK)

ทัวร์ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 11วัน 8คืน (EK)

เที่ยวฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 11วัน 8คืน ปารีส พระราชวังแวร์ซายส์ ล่องเรือแม่น้ำแซน บรัสเซลส์ โคโลญจน์ ล่องเรือแม่น้ำไรน์ อัมสเตอร์ดัม ล่องเรือหลังคากระจก หมู่บ้านกีรย์ธอร์น

รหัสทัวร์

VCFR_EK00076

ประเทศ

ฝรั่งเศส

กำหนดการเดินทาง

17 มิ.ย. 67 - 06 ม.ค. 68

จำนวนวัน

11วัน 8คืน

ราคาเริ่มต้น

110,800บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Emirates

ก.ค. 67

110,800฿

08-18

110,800฿

22-01ส.ค.

110,800฿

29-08ส.ค.

ส.ค. 67

110,800฿

05-15

110,800฿

12-22

ก.ย. 67

110,800฿

02-12

110,800฿

16-26

110,800฿

30-10ต.ค.

ต.ค. 67

110,800฿

07-17

110,800฿

16-26

110,800฿

21-31

พ.ย. 67

110,800฿

04-14

110,800฿

18-28

110,800฿

25-05ธ.ค.

ธ.ค. 67

110,800฿

03-13

110,800฿

16-26

120,800฿

23-02ม.ค.

120,800฿

27-06ม.ค.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

22 ก.ค. 67 - 01 ส.ค. 67

110,800

-

-

25,500

-

-

25

29 ก.ค. 67 - 08 ส.ค. 67

110,800

-

-

25,500

-

-

25

05 ส.ค. 67 - 15 ส.ค. 67

110,800

-

-

25,500

-

-

25

12 ส.ค. 67 - 22 ส.ค. 67

110,800

-

-

25,500

-

-

25

02 ก.ย. 67 - 12 ก.ย. 67

110,800

-

-

25,500

-

-

25

16 ก.ย. 67 - 26 ก.ย. 67

110,800

-

-

25,500

-

-

25

30 ก.ย. 67 - 10 ต.ค. 67

110,800

-

-

25,500

-

-

25

07 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67

110,800

-

-

25,500

-

-

25

16 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67

110,800

-

-

25,500

-

-

25

21 ต.ค. 67 - 31 ต.ค. 67

110,800

-

-

25,500

-

-

25

04 พ.ย. 67 - 14 พ.ย. 67

110,800

-

-

25,500

-

-

25

18 พ.ย. 67 - 28 พ.ย. 67

110,800

-

-

25,500

-

-

25

25 พ.ย. 67 - 05 ธ.ค. 67

110,800

-

-

25,500

-

-

25

03 ธ.ค. 67 - 13 ธ.ค. 67

110,800

-

-

25,500

-

-

25

16 ธ.ค. 67 - 26 ธ.ค. 67

110,800

-

-

25,500

-

-

25

23 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 68

120,800

-

-

25,500

-

-

25

27 ธ.ค. 67 - 06 ม.ค. 68

120,800

-

-

25,500

-

-

25

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ

Day : 2

สนามบินสุวรรณภูมิ - ดูไบ - ปารีส

Day : 3

ปารีส - ล่องแม่น้ำแซน - ช้อปปิ้ง

Day : 4

ปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์

Day : 5

บรัสเซลส์ - โคโลญจน์ (เยอรมนี)

Day : 6

โคโลญจน์ - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - อัมสเตอร์ดัม

Day : 7

อัมสเตอร์ดัม - หมู่บ้านกีรย์ธอร์น - อัมสเตอร์ดัม

Day : 8

อัมสเตอร์ดัม - หมู่บ้านโวเลดัม - หมู่บ้านกังหันลม - อัมสเตอร์ดัม

Day : 9

อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก - ศูนย์เจียระไนเพชร - ชมเมือง

Day : 10

อัมสเตอร์ดัม - ดูไบ - ประเทศไทย

Day : 11

ประเทศไทย

จำนวนผู้เข้าชม 7 ครั้ง