เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@weewievacation

Travel License : 11/11406

หน้าแรก

/

ทัวร์ฝรั่งเศส

/

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ 12วัน 9คืน (EK)

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ 12วัน 9คืน (EK)

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ 12วัน 9คืน (EK)

เที่ยวฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ 12วัน 9คืน นั่งรถไฟด่วน TGV นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาทิตลิส

รหัสทัวร์

VCFR_EK00075

ประเทศ

ฝรั่งเศส

กำหนดการเดินทาง

19 มิ.ย. 67 - 06 ต.ค. 68

จำนวนวัน

12วัน 9คืน

ราคาเริ่มต้น

120,800บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Emirates

ก.ค. 67

120,800฿

08-19

120,800฿

22-02ส.ค.

ส.ค. 67

120,800฿

07-18

120,800฿

12-23

ก.ย. 67

120,800฿

04-15

120,800฿

09-20

120,800฿

16-27

120,800฿

23-04ต.ค.

120,800฿

25-06ต.ค.

พ.ย. 67

120,800฿

06-17

120,800฿

20-01ธ.ค.

ธ.ค. 67

130,800฿

02-13

130,800฿

08-19

130,800฿

25-05ม.ค.

130,800฿

30-10ม.ค.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

22 ก.ค. 67 - 02 ส.ค. 67

120,800

-

-

29,000

-

-

25

07 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67

120,800

-

-

29,000

-

-

25

12 ส.ค. 67 - 23 ส.ค. 67

120,800

-

-

29,000

-

-

25

04 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67

120,800

-

-

29,000

-

-

25

09 ก.ย. 67 - 20 ก.ย. 67

120,800

-

-

29,000

-

-

25

16 ก.ย. 67 - 27 ก.ย. 67

120,800

-

-

29,000

-

-

25

23 ก.ย. 67 - 04 ต.ค. 67

120,800

-

-

29,000

-

-

25

25 ก.ย. 67 - 06 ต.ค. 68

120,800

-

-

29,000

-

-

25

06 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67

120,800

-

-

29,000

-

-

25

20 พ.ย. 67 - 01 ธ.ค. 67

120,800

-

-

29,000

-

-

25

02 ธ.ค. 67 - 13 ธ.ค. 67

130,800

-

-

29,000

-

-

25

08 ธ.ค. 67 - 19 ธ.ค. 67

130,800

-

-

29,000

-

-

25

25 ธ.ค. 67 - 05 ม.ค. 68

130,800

-

-

29,000

-

-

25

30 ธ.ค. 67 - 10 ม.ค. 68

130,800

-

-

29,000

-

-

25

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ

Day : 2

สนามบินสุวรรณภูมิ - ดูไบ - ปารีส (ฝรั่งเศส)

Day : 3

ปารีส - ชมเมือง - ล่องเรือแม่น้ำแซน - ช้อปปิ้ง

Day : 4

ปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - ชมเมือง - ช้อปปิ้ง

Day : 5

ปารีส - TGV - ดีจอง - ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์)

Day : 6

ลูเซิรน์ - แองเกิลเบิร์ก - ยอดเขาทิตลิต - ลูเซิร์น

Day : 7

ลูเซิร์น - ไฮเดลเบิร์ก - โคโลญจน์ (เยอรมนี)

Day : 8

โคโลญจน์ - หมู่บ้านกีธูร์น - อัมสเตอร์ดัม (เนเธอร์แลนด์)

Day : 9

อัมสเตอร์ดัม - หมู่บ้านกังหันลม - ล่องเรือกระจก - โรงงานเจียรนัยเพชร - อัมสเตอร์ดัม

Day : 10

อัมสเตอร์ดัม - ชมเมือง

Day : 11

อัมสเตอร์ดัม - ดูไบ - ประเทศไทย

Day : 12

ประเทศไทย

จำนวนผู้เข้าชม 9 ครั้ง