เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@weewievacation

Travel License : 11/11406

หน้าแรก

/

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

/

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ GRAND SWITZERLAND 9วัน 6คืน (EK)

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ GRAND SWITZERLAND 9วัน 6คืน (EK)

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ GRAND SWITZERLAND 9วัน 6คืน (EK)

เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ GRAND SWITZERLAND 9วัน 6คืน ซูริค น้ำตกไรน์ ยอดเขาจุงเฟราน์ ล่องเรือชมทะเลสาบลูเซิร์น ยอดเขาริกิ ลูเซิร์น รถไฟเบอร์นินา กลาเซียเอ็กซ์เพลส แทซ เซอร์แมท ยอดเขากอร์เนอร์กรัท(ชมยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น) มองเทรอ โลซานน์ เจนีวา เบิร์น ซูริค ขึ้น 3 เขา ล่องเรือทะเลสาบ รถไฟสายโรแมนติก 2 ขบวน นั่งกระเช้า

รหัสทัวร์

VCCH_EK00076

ประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์

กำหนดการเดินทาง

22 มิ.ย. 67 - 07 ม.ค. 68

จำนวนวัน

9วัน 6คืน

ราคาเริ่มต้น

119,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Emirates

ก.ค. 67

119,900฿

24-01ส.ค.

ส.ค. 67

119,900฿

21-29

119,900฿

28-05ก.ย.

ก.ย. 67

119,900฿

18-26

119,900฿

25-03ต.ค.

ต.ค. 67

119,900฿

09-17

119,900฿

16-24

119,900฿

23-31

พ.ย. 67

119,900฿

06-14

119,900฿

20-28

119,900฿

27-05ธ.ค.

ธ.ค. 67

119,900฿

04-12

119,900฿

11-19

129,900฿

23-31

129,900฿

30-07ม.ค.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

24 ก.ค. 67 - 01 ส.ค. 67

119,900

-

-

22,900

-

-

25

21 ส.ค. 67 - 29 ส.ค. 67

119,900

-

-

22,900

-

-

25

28 ส.ค. 67 - 05 ก.ย. 67

119,900

-

-

22,900

-

-

25

18 ก.ย. 67 - 26 ก.ย. 67

119,900

-

-

22,900

-

-

25

25 ก.ย. 67 - 03 ต.ค. 67

119,900

-

-

22,900

-

-

25

09 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67

119,900

-

-

22,900

-

-

25

16 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67

119,900

-

-

22,900

-

-

25

23 ต.ค. 67 - 31 ต.ค. 67

119,900

-

-

22,900

-

-

25

06 พ.ย. 67 - 14 พ.ย. 67

119,900

-

-

22,900

-

-

25

20 พ.ย. 67 - 28 พ.ย. 67

119,900

-

-

22,900

-

-

25

27 พ.ย. 67 - 05 ธ.ค. 67

119,900

-

-

22,900

-

-

25

04 ธ.ค. 67 - 12 ธ.ค. 67

119,900

-

-

22,900

-

-

25

11 ธ.ค. 67 - 19 ธ.ค. 67

119,900

-

-

22,900

-

-

25

23 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

129,900

-

-

22,900

-

-

25

30 ธ.ค. 67 - 07 ม.ค. 68

129,900

-

-

22,900

-

-

25

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

ประเทศไทย

Day : 2

ประเทศไทย - ดูไบ - ซูริค - อินเทอร์ลาเก้น

Day : 3

อินเทอลาเก้น - ยอดเขาจุงฟราวน์ - กลินเดอร์วาลว์ - ลูเซิร์น

Day : 4

ลูเซิร์น - วาดุส - ทีราโน่ - BERNINA EXPRESS - เซนต์มอริทซ์ - เบลลินโซน่า

Day : 5

เบลลินโซน่า - อันเดอร์แมท - กลาเซียเอ็กซ์เพลส - แทซ

Day : 6

แทซ - เซอร์แมท - ยอดเขากอร์เนอร์กรัท - มองเทรอ - โลซานน์ - เจนีวา

Day : 7

เจนีวา - เบิร์น – ซูริค

Day : 8

ซูริค - เวกกีส์ - ยอดเขาริกิ - น้ำตกไรน์ – ดูไบ - ประเทศไทย

Day : 9

ประเทศไทย

จำนวนผู้เข้าชม 9 ครั้ง