เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@weewievacation

Travel License : 11/11406

หน้าแรก

/

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

/

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ GRAND SWISS พิชิตยอดเขา TISLIS แวะช้อปปิ้งมิลาน 8วัน 5คืน (EK)

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ GRAND SWISS พิชิตยอดเขา TISLIS แวะช้อปปิ้งมิลาน 8วัน 5คืน (EK)

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ GRAND SWISS พิชิตยอดเขา TISLIS แวะช้อปปิ้งมิลาน 8วัน 5คืน (EK)

เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ GRAND SWISS พิชิตยอดเขา TISLIS แวะช้อปปิ้งมิลาน 8วัน 5คืน กระเช้า 360 องศา พิชิตยอดเขาทิตลิส นั่งรถไฟชมทัศนียภาพ (PANORAMIC VIEW) ระหวางเส้นทางเมืองแองเกิลเบิร์ก-ลูเซิร์นล่องเรือทะเลสาปลูเซิร์น ปราสาทชิลยง นั่งรถไฟ (SHUTTLE TRAIN)สู่เมืองเซอร์แมท ชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ชมความงดงามทะเลสาบลูกาโน่-ย่านเมืองเก่า ช้อปปิ้งจุใจ FOXTOWN OUTLET ชมความงดงามตระการตา ทะเลสาบโคโม่ เที่ยวชมเมืองมิลาน ปราสาทฟอร์เซสโก้ มหาวิหารดูโอโม่

รหัสทัวร์

PVCH_EK00074

ประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์

กำหนดการเดินทาง

18 ก.ย. 67 - 23 ต.ค. 67

จำนวนวัน

8วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

75,988บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Emirates

ก.ย. 67

75,988฿

18-25

ต.ค. 67

77,988฿

16-23

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

18 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67

75,988

75,988

75,988

16,000

-

-

26

16 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67

77,988

77,988

77,988

16,500

-

-

26

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินดูไบ

Day : 2

สนามบินดูไบ – สนามบินซูริค - ย่านเมืองเก่า(LINDERHOF) – ถนนบานฮอฟ – อินเทอร์ลาเก้น

Day : 3

พิชิตยอดเขาทิตลิส - กระเช้าหมุน360(ROTAIR) – นั่งรถไฟชมท้ศนียภาพ(PANORAMIC VIEW) - ลูเซิร์น อนุสาวรีย์สิงโต – สะพานไม้คาเปล - ทะเลสาบลูเซิร์น

Day : 4

ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – เวเว่ย์ - รูปปั้นชาลีแชปลิ้น มงเทรอซ์ – ปราสาทชิลลอง – ทะเลสาบเจนีวา – ทาซ

Day : 5

ทาซ – นั่งรถไฟสู่เซอร์แมท – เซอร์แมท – ชมวิวยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น – ลูกาโน – ทะเลสาบลูกาโน

Day : 6

ลูกาโน่ – เมนดริสสิโย - FOXTOWN OUTLET – เมืองโคโม - ทะเลสาบโคโม - มิลาน พิซซ่าต้นตำรับ

Day : 7

ปราสาทสฟอร์ซ่า – มหาวิหารเมืองมิลาน – อนุสาวรีย์ดาวินชี่ - ลาสกาล่า - แกลเลอเลียวิตตอริโอที่2 ถนนช้อปปิ้งเมืองมิลาน - สนามบินมิลานมัลเพนซ่า

Day : 8

สนามบินดูไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ

จำนวนผู้เข้าชม 12 ครั้ง