เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@weewievacation

Travel License : 11/11406

หน้าแรก

/

ทัวร์ฮังการี

/

ทัวร์ฮังการี HUNGARY SLOVAKIA AUSTRIA CZECH 8วัน 5คืน (EK)

ทัวร์ฮังการี HUNGARY SLOVAKIA AUSTRIA CZECH 8วัน 5คืน (EK)

ทัวร์ฮังการี HUNGARY SLOVAKIA AUSTRIA CZECH 8วัน 5คืน (EK)

เที่ยวฮังการี HUNGARY SLOVAKIA AUSTRIA CZECH 8วัน 5คืน กรุงบูดาเปสต์ เนินเขาเกลเลิร์ท หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์ สะพานเชน โบสถ์แมตเธียส์ จัตุรัสวีรบุรุษแห่งฮังการี ช้อปปิ้งพาร์นดอฟเอาท์เลท เดินช้อปถนนคนเดินคาร์ทเนอร์ อาคารรัฐสภาแห่งชาติฮังกาเรียน หอนาฬิกาดาราศาสตร์

รหัสทัวร์

PVHU_EK00001

ประเทศ

ฮังการี

กำหนดการเดินทาง

17 ก.ย. 67 - 19 ต.ค. 67

จำนวนวัน

8วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

82,988บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Emirates

ก.ย. 67

82,988฿

17-24

ต.ค. 67

84,988฿

12-19

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

17 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67

82,988

82,988

82,988

14,000

-

-

26

12 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67

84,988

84,988

84,988

14,500

-

-

26

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ–สนามบินดูไบ

Day : 2

กรุงบูดาเปสต์–เนินเขาเกลเลิร์ท–สะพานเชน– ป้อมชาวประมง–โบสถ์แมตเธียส์– จัตุรัสวีรบุรุษแห่งฮังการี

Day : 3

เบราติสลาวา ประเทศสโลวัค–ปราสาทบราติสลาวา– ชมเมืงเก่าบราติสลาวา-พาร์นดอฟเอาท์เลท

Day : 4

กรุงเวียนนา–มหาวิหารเซนต์สตีเฟน-ถนนวงแหวน– ถนนคาร์ทเนอร์–ฮัลล์สตัทท์–จุดชมวิวมหาชน

Day : 5

ฮัลล์สตัทท์–ซาลส์บวร์ก–มหาวิหารซาลบวร์ก– สวนมิราเบลล์-บ้านเกิดโมซาร์ท– ป้อมปรากาโฮเฮนซาลซ์บรุค-เมืองเชสกี้ครุมลอฟ

Day : 6

เมืองเชสกี้ครุมลอฟ–เมืองคาร์โลวี วารี–กรุงปราก

Day : 7

กรุงปราก–เขตเมืองเก่า–สะพานชาลส์– หอนาฬิกาดาราศาสตร์–ปราสาทแห่งกรุงปราก– โบสถ์เซนต์ไวตัส–สนามบินวาคราฟ ฮาเวล- สนามบินดูไบ

Day : 8

สนามบินดูไบ-สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ

จำนวนผู้เข้าชม 11 ครั้ง