เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@weewievacation

Travel License : 11/11406

หน้าแรก

/

ทัวร์โปแลนด์

/

ทัวร์โปแลนด์ แกรนด์โปแลนด์ 10วัน 7คืน (QR)

ทัวร์โปแลนด์ แกรนด์โปแลนด์ 10วัน 7คืน (QR)

ทัวร์โปแลนด์ แกรนด์โปแลนด์ 10วัน 7คืน (QR)

เที่ยวโปแลนด์ แกรนด์โปแลนด์ 10วัน 7คืน กรุงวอร์ซอว์ เมืองมัลบอร์ก เมืองโทรุน (UNESCO) เมืองพอซนัน ค่ายกักกันเอาชวิตช์ (UNESCO) เหมืองเกลือวิลิซก้า (UNESCO) อารมจัสน่ากอร่า เมืองกดังส์ ปราสาทมัลบอร์ก (UNESCO) เมืองบิซดิกอส เมืองวรอตสวัฟ เมืองคราคูฟ (UNESCO) เมืองเชสโตโชว่า เมืองเก่าวอร์ซอว์ (UNESCO)

รหัสทัวร์

AZJPL_QR00001

ประเทศ

โปแลนด์

กำหนดการเดินทาง

10 ส.ค. 67 - 13 ธ.ค. 67

จำนวนวัน

10วัน 7คืน

ราคาเริ่มต้น

135,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Qatar Airways

ส.ค. 67

139,900฿

10-19

ก.ย. 67

139,900฿

13-23

ต.ค. 67

139,900฿

14-23

พ.ย. 67

135,900฿

04-13

ธ.ค. 67

139,900฿

05-13

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

10 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67

139,900

-

-

18,000

-

-

20

13 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67

139,900

-

-

18,000

-

-

20

14 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67

139,900

-

-

18,000

-

-

20

04 พ.ย. 67 - 13 พ.ย. 67

135,900

-

-

18,000

-

-

20

05 ธ.ค. 67 - 13 ธ.ค. 67

139,900

-

-

18,000

-

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพ

Day : 2

กรุงวอร์ซอว์ - สวนลาเซียนสกี้

Day : 3

เมืองมัลบอร์ก - ปราสาทมัลบอร์ก - เมืองกดังส์

Day : 4

เมืองโทรุน - เมืองบิสดิกอส

Day : 5

เมืองพอซนัน - เมืองวรอตสวัฟ

Day : 6

พิพิธภัณฑ์เอาช์วิทช์ - เมืองคราคูฟ

Day : 7

เหมืองเกลือ - เมืองคราคูฟ

Day : 8

เมืองเชสโตโชว่า - กรุงวอร์ซอว์

Day : 9

เมืองเก่าวอร์ซอว์ - เข้าชมพระราชวังหลวง

Day : 10

กรุงเทพ

จำนวนผู้เข้าชม 4 ครั้ง