เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@weewievacation

Travel License : 11/11406

หน้าแรก

/

ทัวร์ญี่ปุ่น

/

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ 4วัน 3คืน (SL)

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ 4วัน 3คืน (SL)

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ 4วัน 3คืน (SL)

เที่ยวญี่ปุ่น TOKYO FUJI เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ 4วัน 3คืน เพลิดเพลินกับความงามของ ทุ่งดอกไม้นานาพรรณ ถ่ายภาพคู่ ฟูจิซัง ณ จุดถ่ายรูปสุดฮิต ไร่ชา โอบุชิ ซาซาบะ ชมความยิ่งใหญ่อลังการของ ภูเขาไฟฟูจิ สักการะขอพรพร้อมรับความโชคดี วัดอาซากุสะ และ ศาลเจ้าเมจิ ช้อปปิ้งกระหน่ำ ย่านชินจูกุ โอไดบะ Aeon mall

รหัสทัวร์

FMSJP_SL00056

ประเทศ

ญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

27 ก.ค. 67 - 24 ก.ย. 67

จำนวนวัน

4วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

24,990บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Thai Lion Air

ก.ค. 67

30,999฿

27-30

ส.ค. 67

24,990฿

17-20

ก.ย. 67

25,990฿

07-10

26,990฿

14-17

27,990฿

21-24

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

27 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67

30,999

30,999

-

6,900

10,000

-

35

17 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67

24,990

24,990

-

6,900

10,000

-

35

07 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67

25,990

25,990

-

6,900

10,000

-

35

14 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67

26,990

26,990

-

6,900

10,000

-

35

21 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67

27,990

27,990

-

6,900

10,000

-

35

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินดอนเมือง –สนามบินเถาหยวน -สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น

Day : 2

เมืองนาริตะ –วัดอาซากุสะ – TOKYO SKYTREE (ด้านนอก) – ไร่ชาโอบุจิซาซาบะ – โอชิโนะฮักไก – สวนโออิชิ –ทะเลสาบคาวากุจิโกะ

Day : 3

ภูเขาไฟฟูจิ – DUTY FREE - เมืองโตเกียว – โอไดบะ –ช้อปปิ้งชินจูกุ – เมืองนาริตะ

Day : 4

เมืองนาริตะ – ศาลเจ้าเมจิ - ถนนโบราณชิบามาตะ –AEON MALL – สนามบินนาริตะ – สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง

จำนวนผู้เข้าชม 67 ครั้ง