เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@weewievacation

Travel License : 11/11406

หน้าแรก

/

ทัวร์ญี่ปุ่น

/

ทัวร์ญี่ปุ่น HAKODATE TOYA JOZANKEI OTARU ซุปตาร์ ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี แต่ไม่เปลี่ยนใจ 6วัน 4คืน (TG)

ทัวร์ญี่ปุ่น HAKODATE TOYA JOZANKEI OTARU ซุปตาร์ ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี แต่ไม่เปลี่ยนใจ 6วัน 4คืน (TG)

ทัวร์ญี่ปุ่น HAKODATE TOYA JOZANKEI OTARU ซุปตาร์ ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี แต่ไม่เปลี่ยนใจ 6วัน 4คืน (TG)

เที่ยวญี่ปุ่น HAKODATE TOYA JOZANKEI OTARU ซุปตาร์ ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี แต่ไม่เปลี่ยนใจ 6วัน 4คืน หุบเขานรกจิโกกุดานิ เมืองฮาโกดาเตะ ฮาโกดาเตะไนท์วิว โกดังอิฐแดง ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ ป้อมโกเรียวคาคุ (เข้าชม) อุทยานแห่งชาติทะเลสาบโอนุมะ ทะเลสาบโทยะ ภูเขาไฟโชวะ (นั่งกระเช้า) ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล ชมสะพานแขวนฟุตามิ สึริบาชิ สวนโจซังเคเก็นเซน คลองโอตารุ พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี มหาวิทยาลัยฮอกไกโด ถนนช้อปปิ้งทานุกิโคจิ ออนเซน

รหัสทัวร์

TTNJP_TG00608

ประเทศ

ญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

15 ต.ค. 67 - 13 พ.ย. 67

จำนวนวัน

6วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

55,888บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Thai Airways

ต.ค. 67

59,888฿

15-20

59,888฿

22-27

59,888฿

24-29

59,888฿

26-31

พ.ย. 67

59,888฿

08-13

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

15 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67

59,888

-

-

12,000

12,000

-

30

22 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67

59,888

-

-

12,000

12,000

-

30

24 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67

59,888

-

-

12,000

12,000

-

30

26 ต.ค. 67 - 31 ต.ค. 67

59,888

-

-

12,000

12,000

-

30

08 พ.ย. 67 - 13 พ.ย. 67

59,888

-

-

12,000

12,000

-

30

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุววณภูมิ ประเทศไทย

Day : 2

ท่าอากาศยานนิวชิโตะเสะ - โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโงคุดานิ - เมืองฮาโกดาเตะ - กระเช้าชมวิวภูเขาฮาโกดาเตะ

Day : 3

โกดังอิฐแดงคาเนะโมริ - ย่านเมืองเก่าโมโตมาจิ - ป้อมโกเรียวคาคุ - อุทยานแห่งชาติโอนุมะ - ทะเลสาบโทยะ

Day : 4

กระเช้าอุสุซัง - สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน - เมืองโจซังเค - สะพานแขวนฟุตามิ สึริบาชิ - สวนสาธารณะ โจซังเค เกนเซ็น - ซัปโปโร - ย่านซูซูกิโนะ

Day : 5

ดิวตี้ฟรี - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุ - ซัปโปโร - มหาวิทยาลัยฮอกไกโด - ถนนช้อปปิ้งทานุกิโคจิ

Day : 6

ท่าอากาศยานนิวชิโตะเสะ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

จำนวนผู้เข้าชม 11 ครั้ง