เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@weewievacation

Travel License : 11/11406

หน้าแรก

/

ทัวร์ญี่ปุ่น

/

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI SUMMER POPPULAR 4วัน 3คืน (SL)

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI SUMMER POPPULAR 4วัน 3คืน (SL)

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI SUMMER POPPULAR 4วัน 3คืน (SL)

เที่ยวญี่ปุ่น TOKYO FUJI SUMMER POPPULAR 4วัน 3คืน คะวะโงะเอะ ช้อปปิ้งชินจูกุ วัดอาซากุซะ ถนนนากามิเซะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ชงชาแบบญี่ปุ่น Duty free ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 โกเทมบะเอาท์เล็ต โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้

รหัสทัวร์

JWLJP_SL00052

ประเทศ

ญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

13 มิ.ย. 67 - 29 ก.ย. 67

จำนวนวัน

4วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

24,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Thai Lion Air

ก.ค. 67

26,999฿

04-07

26,999฿

11-14

26,999฿

18-21

30,999฿

21-24

31,999฿

27-30

30,999฿

28-31

ส.ค. 67

28,999฿

03-06

28,999฿

08-11

26,999฿

15-18

26,999฿

17-20

26,999฿

24-27

26,999฿

31-03ก.ย.

ก.ย. 67

26,999฿

07-10

28,999฿

14-17

28,999฿

21-24

26,999฿

26-29

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

18 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67

26,999

26,999

26,999

6,900

10,000

21,999

34

21 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67

30,999

30,999

30,999

6,900

10,000

25,999

34

27 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67

31,999

31,999

31,999

6,900

10,000

26,999

34

28 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67

30,999

30,999

30,999

6,900

10,000

25,999

34

03 ส.ค. 67 - 06 ส.ค. 67

28,999

28,999

28,999

6,900

10,000

23,999

34

08 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67

28,999

28,999

28,999

6,900

10,000

23,999

34

15 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67

26,999

26,999

26,999

6,900

10,000

21,999

34

17 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67

26,999

26,999

26,999

6,900

10,000

21,999

34

24 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67

26,999

26,999

26,999

6,900

10,000

21,999

34

31 ส.ค. 67 - 03 ก.ย. 67

26,999

26,999

26,999

6,900

10,000

21,999

34

07 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67

26,999

26,999

26,999

6,900

10,000

21,999

34

14 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67

28,999

28,999

28,999

6,900

10,000

23,999

34

21 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67

28,999

28,999

28,999

6,900

10,000

23,999

34

26 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67

26,999

26,999

26,999

6,900

10,000

21,999

34

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินดอนเมือง-สนามบินนาริตะ

Day : 2

เมืองคาวาโงะเอะ-ช้อปปิ้งชินจูกุ-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ-ผ่านชมโตเกียวสกายทรี

Day : 3

เรียนรู้วิธีการชงชาแบบญี่ปุ่น-ร้านของฝาก Duty free-ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5-โกเทมบะ เอ้าท์เลต

Day : 4

โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้-อิออนมอลล์-สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง

จำนวนผู้เข้าชม 11 ครั้ง