เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@weewievacation

Travel License : 11/11406

หน้าแรก

/

ทัวร์ญี่ปุ่น

/

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI SUMMER SAVE FREE DAY 4วัน 3คืน (SL)

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI SUMMER SAVE FREE DAY 4วัน 3คืน (SL)

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI SUMMER SAVE FREE DAY 4วัน 3คืน (SL)

เที่ยวญี่ปุ่น TOKYO FUJI SUMMER SAVE FREE DAY 4วัน 3คืน เรียนรู้วิธีการชงชาแบบญี่ปุ่น ร้านของฝาก duty free หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูก

รหัสทัวร์

JWLJP_SL00051

ประเทศ

ญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

08 มิ.ย. 67 - 22 ก.ย. 67

จำนวนวัน

4วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

23,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Thai Lion Air

ก.ค. 67

25,999฿

06-09

25,999฿

13-16

29,999฿

25-28

ส.ค. 67

27,999฿

01-04

25,999฿

22-25

25,999฿

29-01ก.ย.

ก.ย. 67

25,999฿

05-08

27,999฿

12-15

25,999฿

19-22

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

13 ก.ค. 67 - 16 ก.ค. 67

25,999

25,999

25,999

6,900

10,000

20,999

34

25 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67

29,999

29,999

29,999

6,900

10,000

24,999

34

01 ส.ค. 67 - 04 ส.ค. 67

27,999

27,999

27,999

6,900

10,000

22,999

34

22 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67

25,999

25,999

25,999

6,900

10,000

20,999

34

29 ส.ค. 67 - 01 ก.ย. 67

25,999

25,999

25,999

6,900

10,000

20,999

34

05 ก.ย. 67 - 08 ก.ย. 67

25,999

25,999

25,999

6,900

10,000

20,999

34

12 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67

27,999

27,999

27,999

6,900

10,000

22,999

34

19 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67

25,999

25,999

25,999

6,900

10,000

20,999

34

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินดอนเมือง-สนามบินนาริตะ

Day : 2

อิสระตามอัธยาศัย เลือกช้อปปิ้งจุใจ หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์

Day : 3

เรียนรู้วิธีการชงชาแบบญี่ปุ่น-ร้านของฝาก Duty free-ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5-หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮักไก

Day : 4

วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ-ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ-สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง

จำนวนผู้เข้าชม 11 ครั้ง