เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@weewievacation

Travel License : 11/11406

หน้าแรก

/

ทัวร์โครเอเชีย

/

ทัวร์โครเอเชีย HARMONIZE CROATIA 9วัน 7คืน (TK)

ทัวร์โครเอเชีย HARMONIZE CROATIA 9วัน 7คืน (TK)

ทัวร์โครเอเชีย HARMONIZE CROATIA 9วัน 7คืน (TK)

เที่ยวโครเอเชีย HARMONIZE CROATIA 9วัน 7คืน ชมความสวยงาม "อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่" ชิมหอยนางรมสดๆ จากฟาร์ม "พร้อมจิบไวน์" ณ อ่าวมาลี สตอน พิเศษ ! ลิ้มรส เมนู Lobster ชม เมืองเก่าดูบรอฟนิค หนึ่งในสถานที่ถ่ายทำ Game of Thrones

รหัสทัวร์

DTHR_TK00020

ประเทศ

โครเอเชีย

กำหนดการเดินทาง

26 ก.ย. 67 - 27 ต.ค. 67

จำนวนวัน

9วัน 7คืน

ราคาเริ่มต้น

185,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Turkish Airlines

ก.ย. 67

185,900฿

26-04ต.ค.

ต.ค. 67

185,900฿

17-25

185,900฿

19-27

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

26 ก.ย. 67 - 04 ต.ค. 67

185,900

175,900

170,900

35,000

-

32,000

15

17 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67

185,900

175,900

170,900

35,000

-

32,000

15

19 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67

185,900

175,900

170,900

35,000

-

32,000

15

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินอิสตันบูล – สนามบินเปลโซ – กรุงซาเกรบ

Day : 2

กรุงซาเกรบ

Day : 3

เมืองโอพาเทีย – อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิตวิเซ่ าสโตเก้

Day : 4

อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิตวิเซ่ – หมู่บ้านราสโตเก้ – เมืองซาดาร์ – เมืองซีบีนิค

Day : 5

อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิตวิเซ่ – เมืองซาดาร์ – เมืองซีบีนิค – เมืองสปลิท

Day : 6

เมืองสปลิท – เมืองโทรเกียร์ – เมืองสปลิท

Day : 7

เมืองสปลิท – เมืองมาลีสตอน – เมืองดูบรอฟนิค

Day : 8

เมืองดูบรอฟนิค – เมืองคัฟถัต

Day : 9

สนามบินอิสตันบูล – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

จำนวนผู้เข้าชม 10 ครั้ง