เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@weewievacation

Travel License : 11/11406

หน้าแรก

/

ทัวร์ฝรั่งเศส

/

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 10วัน 7คืน (EK)

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 10วัน 7คืน (EK)

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 10วัน 7คืน (EK)

เที่ยวฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 10วัน 7คืน เที่ยวชมมหานครปารีส หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ล่องเรือบาโตมูซ พระราชวังแวร์ซายส์ ช้อปปิ้งย่านโอเปร่า ร้านดิวตี้ฟรี ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์ กรุงปารีส นั่งรถไฟ TGV สู่ลียง (ฝรั่งเศส) อังซี เมืองเล็กๆที่แสนสวย โลซานน์ (สวิตเซอร์แลนด์) โลซานน์ ทาส์ซ เข้าสู่เมืองแซร์มัท โดยรถไฟ เดินเที่ยวชมหมู่บ้านปลอดมลพิษ ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น พาราไดซ์ แซร์มัท ทาส์ซ มิลาน (อิตาลี) มิลาน เวนิส เมสเตร้ เที่ยวเกาะเวนิส จัตุรัสซานมาร์โค ล่องเรือกอนโดล่า ปาโดวา หอเอนปิซ่า ฟลอเร้นซ์ ดูโอโม่ จตุรัสซินญอเรีย กรุงโรม นครรัฐวาติกัน โคลอสเซียม น้ำพุเทรวี่ บันไดสเปน

รหัสทัวร์

DSFR_EK00074

ประเทศ

ฝรั่งเศส

กำหนดการเดินทาง

14 มิ.ย. 67 - 27 ต.ค. 67

จำนวนวัน

10วัน 7คืน

ราคาเริ่มต้น

149,000บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Emirates

ก.ค. 67

149,000฿

19-28

ส.ค. 67

149,000฿

09-18

ก.ย. 67

149,000฿

13-22

ต.ค. 67

149,000฿

11-20

149,000฿

18-27

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

19 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67

149,000

134,000

119,200

18,000

-

-

20

09 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67

149,000

134,000

119,200

18,000

-

-

20

13 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67

149,000

134,000

119,200

18,000

-

-

20

11 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67

149,000

134,000

119,200

18,000

-

-

20

18 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67

149,000

134,000

119,200

18,000

-

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – กรุงปารีส (ฝรั่งเศส)

Day : 2

เที่ยวชมมหานครปารีส – หอไอเฟล - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ล่องเรือบาโตมูซ

Day : 3

พระราชวังแวร์ซายส์ - ช้อปปิ้งย่านโอเปร่า - ร้านดิวตี้ฟรี - ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์

Day : 4

กรุงปารีส - นั่งรถไฟ TGV สู่ลียง (ฝรั่งเศส) - อังซี เมืองเล็กๆที่แสนสวย - โลซานน์ (สวิตเซอร์แลนด์)

Day : 5

โลซานน์ - ทาส์ซ - เข้าสู่เมืองแซร์มัท โดยรถไฟ - เดินเที่ยวชมหมู่บ้านปลอดมลพิษ

Day : 6

ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น พาราไดซ์ – แซร์มัท - ทาส์ซ - มิลาน (อิตาลี)

Day : 7

มิลาน - เวนิส เมสเตร้ – เที่ยวเกาะเวนิส - จัตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า

Day : 8

ปาโดวา - หอเอนปิซ่า - ฟลอเร้นซ์ - ดูโอโม่ - จตุรัสซินญอเรีย

Day : 9

กรุงโรม - นครรัฐวาติกัน - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - เดินทางกลับประเทศไทย

Day : 10

เดินทางกลับกรุงเทพ

จำนวนผู้เข้าชม 9 ครั้ง