เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@weewievacation

Travel License : 11/11406

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หังโจว ดิสนีย์แลนด์ 5วัน 4คืน (FM)

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หังโจว ดิสนีย์แลนด์ 5วัน 4คืน (FM)

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หังโจว ดิสนีย์แลนด์ 5วัน 4คืน (FM)

เที่ยวจีน เซี่ยงไฮ้ หังโจว ดิสนีย์แลนด์ 5วัน 4คืน เที่ยวสวนสนุก เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน ล่องเรือทะเลสาบซีหู ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย ผาหลงเทียนตี้ ตึกพันต้น หาดไว่ทาน ถนนหนานจิง เฉินหวังเมี่ยว

รหัสทัวร์

WTCN_FM00030

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

21 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67

จำนวนวัน

5วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

26,600บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Shanghai Airlines

มิ.ย. 67

27,800฿

21-25

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

21 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67

27,800

30,800

30,800

4,800

-

-

15

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เซี่ยงไฮ้

Day : 2

ร้านหยก - หังโจว – ล่องทะเลสาบซีหู – สวนชา – ถนนเหอฝั่งเจีย

Day : 3

ร้านบัวหิมะ – เมืองโบราณผานหลงเทียนตี้ – หาดไว่ทาน – ห้างตึกพันต้น

Day : 4

สวนสนุก SHANGHAI DISNEYLAND

Day : 5

ตลาดเฉินหวังเมี่ยว – กรุงเทพฯ

จำนวนผู้เข้าชม 4 ครั้ง