เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@weewievacation

Travel License : 11/11406

หน้าแรก

/

ทัวร์ญี่ปุ่น

/

ทัวร์ญี่ปุ่น KYUSHU SAGA ONSEN 5วัน 3คืน (VZ)

ทัวร์ญี่ปุ่น KYUSHU SAGA ONSEN 5วัน 3คืน (VZ)

ทัวร์ญี่ปุ่น KYUSHU SAGA ONSEN 5วัน 3คืน (VZ)

เที่ยวญี่ปุ่น KYUSHU SAGA ONSEN 5วัน 3คืน เที่ยวซากะ ขอพรศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ ศาลเจ้าโออุโอะ ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ในศาลเจ้าทาเคโอะ ศาลเจ้าดาไซฟุ กันดั๊ม ปาร์ค ฟุกุโอกะ อิสระช้อปปิ้ง ในเมืองฟุกุโอกะ แช่น้ำแร่ธรรมชาติ

รหัสทัวร์

GOJP_VZ00132

ประเทศ

ญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

19 มิ.ย. 67 - 01 ก.ย. 67

จำนวนวัน

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

23,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Vietjet Air

ก.ค. 67

26,900฿

10-14

28,900฿

26-30

ส.ค. 67

28,900฿

08-12

25,900฿

28-01ก.ย.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

26 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67

28,900

28,900

26,900

8,900

3,500

20,900

31

08 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67

28,900

28,900

26,900

8,900

3,500

20,900

31

28 ส.ค. 67 - 01 ก.ย. 67

25,900

25,900

22,900

8,900

3,500

17,900

31

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Day : 2

คิวชู (สนามบินฟุกุโอกะ) – จังหวัดซากะ - ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ – ถนนสาเก สายฮิเซ็นฮามาชูกุ – ศาลเจ้าโออุโอะ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ

Day : 3

ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ในศาลเจ้าทาเคโอะ – โทซุ พรีเมียม เอาท์เล็ท – ศาลเจ้าดาไซฟุ – ร้านดิวตี้ฟรี – กันดั๊ม ปาร์ค ฟุกุโอกะ

Day : 4

อิสระช้อปปิ้ง ในเมืองฟุกุโอกะ ตามอัธยาศัย

Day : 5

คิวชู (สนามบินฟุกุโอกะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

จำนวนผู้เข้าชม 25 ครั้ง