เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@weewievacation

Travel License : 11/11406

หน้าแรก

/

ทัวร์ญี่ปุ่น

/

ทัวร์ญี่ปุ่น KYUSHU BEPPU KUMAMOTO 5วัน 3คืน (VZ)

ทัวร์ญี่ปุ่น KYUSHU BEPPU KUMAMOTO 5วัน 3คืน (VZ)

ทัวร์ญี่ปุ่น KYUSHU BEPPU KUMAMOTO 5วัน 3คืน (VZ)

เที่ยวญี่ปุ่น KYUSHU BEPPU KUMAMOTO 5วัน 3คืน ปราสาทคุมาโมโตะ ซากุระโนะบาบะ โจไซเอ็น บ่อน้ำจิโกกุ เมกุริ ชม 2 บ่อ หมู่บ้านยูฟุอิน ฟลอร์รัล ศาลเจ้าดาไซฟุ กันดั๊ม ปาร์ค ฟุกุโอกะ อิสระช้อปปิ้ง ในเมืองฟุกุโอกะ

รหัสทัวร์

GOJP_VZ00131

ประเทศ

ญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

12 มิ.ย. 67 - 26 ต.ค. 67

จำนวนวัน

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

23,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Vietjet Air

ก.ค. 67

26,900฿

03-07

29,900฿

25-29

27,900฿

31-04ส.ค.

ส.ค. 67

27,900฿

14-18

26,900฿

30-03ก.ย.

ก.ย. 67

26,900฿

04-08

26,900฿

04-08

26,900฿

11-15

26,900฿

13-17

26,900฿

18-22

26,900฿

18-22

26,900฿

20-24

26,900฿

25-29

26,900฿

27-01ต.ค.

ต.ค. 67

31,900฿

10-14

26,900฿

10-14

26,900฿

11-15

29,900฿

16-20

29,900฿

16-20

31,900฿

22-26

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

25 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67

29,900

29,900

26,900

8,900

3,500

21,900

31

31 ก.ค. 67 - 04 ส.ค. 67

27,900

27,900

24,900

8,900

3,500

19,900

31

14 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67

27,900

27,900

24,900

8,900

3,500

19,900

31

30 ส.ค. 67 - 03 ก.ย. 67

26,900

26,900

26,900

8,900

3,500

18,900

31

04 ก.ย. 67 - 08 ก.ย. 67

26,900

26,900

23,900

8,900

3,500

18,900

31

04 ก.ย. 67 - 08 ก.ย. 67

26,900

26,900

26,900

8,900

3,500

18,900

31

11 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67

26,900

26,900

26,900

8,900

3,500

18,900

31

13 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67

26,900

26,900

26,900

8,900

3,500

18,900

31

18 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67

26,900

26,900

23,900

8,900

3,500

18,900

31

18 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67

26,900

26,900

26,900

8,900

3,500

18,900

31

20 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67

26,900

26,900

26,900

8,900

3,500

18,900

31

25 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67

26,900

26,900

26,900

8,900

3,500

18,900

31

27 ก.ย. 67 - 01 ต.ค. 67

26,900

26,900

26,900

8,900

3,500

18,900

31

10 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67

31,900

31,900

28,900

8,900

3,500

23,900

31

10 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67

26,900

26,900

26,900

8,900

3,500

18,900

31

11 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67

26,900

26,900

26,900

8,900

3,500

18,900

31

16 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67

29,900

29,900

29,900

8,900

3,500

18,900

31

16 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67

29,900

29,900

26,900

8,900

3,500

21,900

31

22 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67

31,900

31,900

31,900

8,900

3,500

18,900

31

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Day : 2

คิวชู (สนามบินฟุกุโอกะ) – เมืองคุมาโมโตะ – ปราสาทคุมาโมโตะ – ซากุระโนะบาบะ โจไซเอ็น – จังหวัดโออิตะ – เมืองเบปปุ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ

Day : 3

บ่อน้ำจิโกกุ เมกุริ (ชม 2 บ่อ) – หมู่บ้านยูฟุอิน ฟลอร์รัล – ทะเลสาบคิริน – ศาลเจ้าดาไซฟุ – ร้านดิวตี้ฟรี – กันดั๊ม ปาร์ค ฟุกุโอกะ

Day : 4

อิสระช้อปปิ้ง ในเมืองฟุกุโอกะ ตามอัธยาศัย

Day : 5

คิวชู (สนามบินฟุกุโอกะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

จำนวนผู้เข้าชม 23 ครั้ง