เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@weewievacation

Travel License : 11/11406

หน้าแรก

/

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

/

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Delight Romance of Switzerland (พิชิต 3 ยอดเขา) 8วัน 5คืน (TG)

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Delight Romance of Switzerland (พิชิต 3 ยอดเขา) 8วัน 5คืน (TG)

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Delight Romance of Switzerland (พิชิต 3 ยอดเขา) 8วัน 5คืน (TG)

เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ Delight Romance of Switzerland (พิชิต 3 ยอดเขา) 8วัน 5คืน นั่งรถไฟสายโรแมนติค Gornergrat สัมผัสวิวหลักล้าน ชมความสวยงามของ ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น ใจกลางหุบเขา หมู่บ้านเซอร์แมท นั่งกระเช้า Eiger Express ที่ทันสมัยที่สุดในยุโรป พิชิตยอดเขาจุงเฟรา เมืองมองเทรอ ปราสาทชิลยอง เวเวย์ รูปปั้นชาร์ลี แชปลิน อินเตอร์ลาเคน เช็คอินลูเซิร์น สะพานไม้ชาเปล สิงโตสะอื้น ชมน้ำตกไรน์ น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป หมู่บ้านอิเซลท์วอลด์ ทะเลสาบเบรียนซ์ เมืองซูริค

รหัสทัวร์

ITCCH_TG00127

ประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์

กำหนดการเดินทาง

23 ต.ค. 67 - 05 ธ.ค. 67

จำนวนวัน

8วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

111,888บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Thai Airways

ต.ค. 67

115,888฿

23-30

พ.ย. 67

111,888฿

28-05ธ.ค.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

23 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67

115,888

115,888

110,388

22,000

14,500

-

20

28 พ.ย. 67 - 05 ธ.ค. 67

111,888

111,888

106,388

22,000

14,500

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

Day : 2

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ – เมืองอิเซลท์วอลด์ –ทะเลสาบเบรียนซ์ - ชมวิวบนยอดเขา Harder Klum - หมู่บ้านอิเซลท์วอลด์ - เมืองอินเตอร์ลาเคน – ช้อปปิ้ง Kirchofer

Day : 3

เมืองอินเตอร์ลาเคน – กรินเดิลวาลด์ – ขึ้นกระเช้าไอเกอร์ เอ็กเพรส – ยอดเขาจุงเฟรา – ปราสาทน้ำแข็ง - อัลไพน์ เซนเซชัน – สฟิงซ์ฮอลล์ – เมืองเลาเทอร์บรุนเนิน - เมืองทาซ – เมืองเซอร์แมท

Day : 4

นั่งรถไฟสาย Gornergrat bahn – ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น - มองเทรอซ์ - รูปปั้นเฟรดดี เมอร์คิวรี – มองเทรอซ์คาสิโน

Day : 5

ปราสาทชิลยอง – เมืองเวเวย์ - รูปปั้นชาลี แชปปลิ้น – เมืองลูเซิร์น – สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล - Schwanenplatz – เ มืองซุก - Lohri AG Store – ทะเลสาบซุก – เมืองซูริค

Day : 6

เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน – น้ำตกไรน์ – เมืองซูริค - The Rathaus – โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - โบสถ์ Grossmünster - โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ - ถนนบานโฮฟซตราเซอร์

Day : 7

ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

Day : 8

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

จำนวนผู้เข้าชม 22 ครั้ง