เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@weewievacation

Travel License : 11/11406

หน้าแรก

/

ทัวร์ญี่ปุ่น

/

ทัวร์ญี่ปุ่น Fishing Village OSAKA โอซาก้า เกียวโต อิเนะ อามาโนะฮาชิดาเตะ 5วัน 3คืน (XJ)

ทัวร์ญี่ปุ่น Fishing Village OSAKA โอซาก้า เกียวโต อิเนะ อามาโนะฮาชิดาเตะ 5วัน 3คืน (XJ)

ทัวร์ญี่ปุ่น Fishing Village OSAKA โอซาก้า เกียวโต อิเนะ อามาโนะฮาชิดาเตะ 5วัน 3คืน (XJ)

เที่ยวญี่ปุ่น Fishing Village OSAKA โอซาก้า เกียวโต อิเนะ อามาโนะฮาชิดาเตะ 5วัน 3คืน เที่ยวเมืองชาวประมงสุดชิค หมู่บ้านอิเนะ ปราสาทโอซาก้า นั่งกระเช้าอามาโนะฮาชิดาเตะ วัดน้ำใสคิโยมิสุเดระ อาราชิยาม่า สวนป่าไผ่ สะพานโทเก็ตสึเคียว ย่านชินไซบาชิ

รหัสทัวร์

ITCJP_XJ00818

ประเทศ

ญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

05 ก.ค. 67 - 28 ต.ค. 67

จำนวนวัน

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

25,888บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Air Asia X

ก.ค. 67

25,888฿

05-09

25,888฿

12-16

27,888฿

19-23

27,888฿

26-30

ส.ค. 67

26,888฿

02-06

26,888฿

16-20

25,888฿

23-27

25,888฿

30-03ก.ย.

ก.ย. 67

25,888฿

06-10

25,888฿

13-17

26,888฿

20-24

26,888฿

27-01ต.ค.

ต.ค. 67

26,888฿

03-07

27,888฿

09-13

28,888฿

11-15

28,888฿

17-21

27,888฿

22-26

27,888฿

24-28

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

19 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67

27,888

27,888

-

6,500

6,000

-

34

26 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67

27,888

27,888

-

6,500

6,000

-

34

02 ส.ค. 67 - 06 ส.ค. 67

26,888

26,888

-

6,500

6,000

-

34

16 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67

26,888

26,888

-

6,500

6,000

-

34

23 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67

25,888

25,888

-

6,500

6,000

-

34

30 ส.ค. 67 - 03 ก.ย. 67

25,888

25,888

-

6,500

6,000

-

34

06 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67

25,888

25,888

-

6,500

6,000

-

34

13 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67

25,888

25,888

-

6,500

6,000

-

34

20 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67

26,888

26,888

-

6,500

6,000

-

34

27 ก.ย. 67 - 01 ต.ค. 67

26,888

26,888

-

6,500

6,000

-

34

03 ต.ค. 67 - 07 ต.ค. 67

26,888

26,888

-

6,500

6,000

-

34

09 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67

27,888

27,888

-

6,500

6,000

-

34

11 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67

28,888

28,888

-

6,500

6,000

-

34

17 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67

28,888

28,888

-

6,500

6,000

-

34

22 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67

27,888

27,888

-

6,500

6,000

-

34

24 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67

27,888

27,888

-

6,500

6,000

-

34

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

Day : 2

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ- ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ เกียวโต -วัดคิโยมิสุเดระ- ศึกษาพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น Kyoto Shikido Duty free – อาราชิยาม่า – อิสระช้อปปิ้งชินไซบาชิ

Day : 3

อิสระท่องเที่ยวหนึ่งวันเต็ม

Day : 4

โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก) – อามาโนะฮาชิดาเตะ - หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ - อิซุมิซาโนะ

Day : 5

ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ–ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

จำนวนผู้เข้าชม 23 ครั้ง