เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@weewievacation

Travel License : 11/11406

หน้าแรก

/

ทัวร์ญี่ปุ่น

/

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO NAGOYA KAMIKOCHI ซุปตาร์สูดอากาศให้ฉ่ำปอด@คามิโคจิ 5วัน 3คืน (XJ)

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO NAGOYA KAMIKOCHI ซุปตาร์สูดอากาศให้ฉ่ำปอด@คามิโคจิ 5วัน 3คืน (XJ)

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO NAGOYA KAMIKOCHI ซุปตาร์สูดอากาศให้ฉ่ำปอด@คามิโคจิ 5วัน 3คืน (XJ)

เที่ยวญี่ปุ่น OSAKA KYOTO NAGOYA KAMIKOCHI ซุปตาร์สูดอากาศให้ฉ่ำปอด@คามิโคจิ 5วัน 3คืน คามิโคจิ หุบเขาในฝันที่อยู่สูงขึ้นไปทางเหนือของเทือกเขาแอลป์ ญี่ปุ่น เยือน ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ เสาโทริอิพันต้นแห่งเกียวโต สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลเจ้าเฮอัน ประตูโทริอิยักษ์สีแดงที่ตั้งอยู่ด้านหน้าของวัด เดินชิว เมืองเก่าทาคายาม่า ฉายา Little Kyoto ณ ถนนซันมาจิซูจิ ศาลเจ้านัมบะยาซากะ ศาลเจ้ารูปปั้นหน้าสิงโตอ้าปาก จุดเช็คอินล่าสุดขอพรของโอซาก้า ช้อปปิ้งจุใจ ณ แจ๊ซ ดรีม เอ้าท์เล็ท ของเมืองนาโกย่า พร้อมเช็คอิน ย่านชินไซบาชิ ป้ายกูลิโกะแมน แห่งโดทงโบริ

รหัสทัวร์

TTNJP_XJ00817

ประเทศ

ญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

19 มิ.ย. 67 - 01 ต.ค. 67

จำนวนวัน

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

25,888บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Air Asia X

ก.ค. 67

27,888฿

04-08

27,888฿

05-09

27,888฿

11-15

27,888฿

12-16

29,888฿

18-22

29,888฿

19-23

29,888฿

20-24

29,888฿

21-25

29,888฿

22-26

29,888฿

25-29

29,888฿

26-30

29,888฿

27-31

28,888฿

28-01ส.ค.

28,888฿

29-02ส.ค.

ส.ค. 67

27,888฿

02-06

29,888฿

09-13

25,888฿

16-20

26,888฿

23-27

27,888฿

30-03ก.ย.

ก.ย. 67

26,888฿

05-09

26,888฿

06-10

26,888฿

12-16

26,888฿

13-17

26,888฿

19-23

26,888฿

20-24

26,888฿

26-30

26,888฿

27-01ต.ค.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

18 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67

29,888

29,888

29,888

7,000

6,000

-

34

19 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67

29,888

29,888

29,888

7,000

6,000

-

34

20 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67

29,888

29,888

29,888

7,000

6,000

-

34

21 ก.ค. 67 - 25 ก.ค. 67

29,888

29,888

29,888

7,000

6,000

-

34

22 ก.ค. 67 - 26 ก.ค. 67

29,888

29,888

29,888

7,000

6,000

-

34

25 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67

29,888

29,888

29,888

7,000

6,000

-

34

26 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67

29,888

29,888

29,888

7,000

6,000

-

34

27 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67

29,888

29,888

29,888

7,000

6,000

-

34

28 ก.ค. 67 - 01 ส.ค. 67

28,888

28,888

28,888

7,000

6,000

-

34

29 ก.ค. 67 - 02 ส.ค. 67

28,888

28,888

28,888

7,000

6,000

-

34

02 ส.ค. 67 - 06 ส.ค. 67

27,888

27,888

27,888

7,000

6,000

-

34

09 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67

29,888

29,888

29,888

7,000

6,000

-

34

16 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67

25,888

25,888

25,888

7,000

6,000

-

34

23 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67

26,888

26,888

26,888

7,000

6,000

-

34

30 ส.ค. 67 - 03 ก.ย. 67

27,888

27,888

27,888

7,000

6,000

-

34

05 ก.ย. 67 - 09 ก.ย. 67

26,888

26,888

26,888

7,000

6,000

-

34

06 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67

26,888

26,888

26,888

7,000

6,000

-

34

12 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67

26,888

26,888

26,888

7,000

6,000

-

34

13 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67

26,888

26,888

26,888

7,000

6,000

-

34

19 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67

26,888

26,888

26,888

7,000

6,000

-

34

20 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67

26,888

26,888

26,888

7,000

6,000

-

34

26 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67

26,888

26,888

26,888

7,000

6,000

-

34

27 ก.ย. 67 - 01 ต.ค. 67

26,888

26,888

26,888

7,000

6,000

-

34

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

Day : 2

ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า – เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – เมืองนาโกย่า – แจ๊ซ ดรีม เอ้าท์เล็ท

Day : 3

เมืองนาโกย่า – เมืองกุโจฮาจิมัง – เมืองนากาโน่ – คามิโคจิ – สะพานกัปปะ – เมืองทาคายามะ – ถนนซันมาจิซูจิ – เมืองนาโกย่า

Day : 4

เมืองนาโกย่า – เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – เมืองโอซาก้า – ศาลเจ้านัมบะยาซากะ – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

Day : 5

ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

จำนวนผู้เข้าชม 441 ครั้ง