เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@weewievacation

Travel License : 11/11406

หน้าแรก

/

ทัวร์ญี่ปุ่น

/

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ FUKUOKA เบปปุ ยูฟุอิน ฟรีเดย์ 5วัน 3คืน (VZ)

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ FUKUOKA เบปปุ ยูฟุอิน ฟรีเดย์ 5วัน 3คืน (VZ)

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ FUKUOKA เบปปุ ยูฟุอิน ฟรีเดย์ 5วัน 3คืน (VZ)

เที่ยวญี่ปุ่น มหัศจรรย์ FUKUOKA เบปปุ ยูฟุอิน ฟรีเดย์ 5วัน 3คืน สักการะขอพรพระนอน วัดนันโซอิน เที่ยวหมู่บ้านยูฟุอิน ฟลอร์รัล ชมบ่อ ยูมิ จิโกกุ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 1 วัน

รหัสทัวร์

BIJP_VZ00128

ประเทศ

ญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

07 พ.ค. 67 - 01 ต.ค. 67

จำนวนวัน

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

23,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Vietjet Air

ก.ค. 67

25,999฿

04-08

25,999฿

05-09

27,999฿

11-15

27,999฿

12-16

28,999฿

18-22

28,999฿

19-23

28,999฿

24-28

28,999฿

26-30

ส.ค. 67

26,999฿

01-05

26,999฿

02-06

30,999฿

08-12

30,999฿

09-13

26,999฿

15-19

26,999฿

16-20

26,999฿

22-26

26,999฿

23-27

25,999฿

26-30

25,999฿

27-31

ก.ย. 67

25,999฿

05-09

25,999฿

06-10

25,999฿

12-16

26,999฿

13-17

26,999฿

19-23

26,999฿

20-24

25,999฿

26-30

25,999฿

27-01ต.ค.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

18 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67

28,999

28,999

26,999

6,900

10,000

-

30

19 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67

28,999

28,999

26,999

6,900

10,000

-

30

24 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67

28,999

28,999

26,999

6,900

10,000

-

30

26 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67

28,999

28,999

26,999

6,900

10,000

-

30

01 ส.ค. 67 - 05 ส.ค. 67

26,999

26,999

24,999

6,900

10,000

-

30

02 ส.ค. 67 - 06 ส.ค. 67

26,999

26,999

24,999

6,900

10,000

-

30

08 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67

30,999

30,999

28,999

6,900

10,000

-

30

09 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67

30,999

30,999

28,999

6,900

10,000

-

30

15 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67

26,999

26,999

24,999

6,900

10,000

-

30

16 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67

26,999

26,999

24,999

6,900

10,000

-

30

22 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67

26,999

26,999

24,999

6,900

10,000

-

30

23 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67

26,999

26,999

24,999

6,900

10,000

-

30

26 ส.ค. 67 - 30 ส.ค. 67

25,999

25,999

23,999

6,900

10,000

-

30

27 ส.ค. 67 - 31 ส.ค. 67

25,999

25,999

23,999

6,900

10,000

-

30

05 ก.ย. 67 - 09 ก.ย. 67

25,999

25,999

23,999

6,900

10,000

-

30

06 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67

25,999

25,999

23,999

6,900

10,000

-

30

12 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67

25,999

25,999

23,999

6,900

10,000

-

30

13 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67

26,999

26,999

24,999

6,900

10,000

-

30

19 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67

26,999

26,999

24,999

6,900

10,000

-

30

20 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67

26,999

26,999

24,999

6,900

10,000

-

30

26 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67

25,999

25,999

23,999

6,900

10,000

-

30

27 ก.ย. 67 - 01 ต.ค. 67

25,999

25,999

23,999

6,900

10,000

-

30

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

Day : 2

เมืองฟุกุโอกะ • วัดนันโซอิน • เปปปุ • หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล • ทะเลสาบคินริน • บ่อยูมิ จิโกกุ

Day : 3

ศาลเจ้าดาไซฟุ • โทซุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต • DUTY FREE • ห้างมิตซุย ช้อปปิ้งพาร์ค • กันดั้มพาร์ค

Day : 4

อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ไม่รวมค่าบริการรถ รับ-ส่ง และไม่รวมค่าเข้าสถานที่ต่างๆ

Day : 5

สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

จำนวนผู้เข้าชม 368 ครั้ง