เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@weewievacation

Travel License : 11/11406

หน้าแรก

/

ทัวร์ฝรั่งเศส

/

ทัวร์ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ ALWAYS BENELUX 8วัน 5คืน (EK)

ทัวร์ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ ALWAYS BENELUX 8วัน 5คืน (EK)

ทัวร์ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ ALWAYS BENELUX 8วัน 5คืน (EK)

เที่ยวฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ ALWAYS BENELUX 8วัน 5คืน เที่ยว 3 หมู่บ้านยอดนิยมของเนเธอร์แลนด์ กีธุร์น ซานสคันส์ และ โวเลนดัม เยือนบรัสเซลล์ และ บรูกก์ สองเมืองสวยของเบลเยี่ยม เข้าชมความอลังการของ พระราชวังแวร์ซายน์ ล่องเรือหลังคากระจก ชมความสวยงามกรุงอัมสเตอร์ดัม

รหัสทัวร์

GOFR_EK00069

ประเทศ

ฝรั่งเศส

กำหนดการเดินทาง

29 พ.ค. 67 - 30 ต.ค. 67

จำนวนวัน

8วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

69,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Emirates

ก.ย. 67

69,900฿

18-25

ต.ค. 67

69,900฿

09-16

69,900฿

23-30

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

18 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67

69,900

69,900

56,900

11,900

-

45,900

35

09 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67

69,900

69,900

56,900

11,900

-

45,900

35

23 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67

69,900

69,900

56,900

11,900

-

45,900

35

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ

Day : 2

ดูไบ - ปารีส – ประตูชัย – หอไอเฟล – ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์

Day : 3

ปารีส - พระราชวังแวร์ซายน์ - OUTLET

Day : 4

ปารีส - บรูกก์ – บรัสเซลส์

Day : 5

บรัสเซลส์ – ลักเซมเบิร์ก – โคโลญ - มหาวิหารโคโลญ

Day : 6

โคโลญ – หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ - หมู่บ้านกีธูร์น - อัมสเตอร์ดัม

Day : 7

อัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านกีธูร์น – ล่องเรือหลังคากระจก - จตุรัสดามสแควร์ - สนามบิน

Day : 8

ดูไบ - กรุงเทพ

จำนวนผู้เข้าชม 22 ครั้ง