เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@weewievacation

Travel License : 11/11406

หน้าแรก

/

ทัวร์เวียดนาม

/

ทัวร์เวียดนาม บินตรงเชียงใหม่ เวียดนามเหนือ ซาปา ฮานอย(พักซาปา 2 คืน) 4วัน 3คืน (FD)

ทัวร์เวียดนาม บินตรงเชียงใหม่ เวียดนามเหนือ ซาปา ฮานอย(พักซาปา 2 คืน) 4วัน 3คืน (FD)

ทัวร์เวียดนาม บินตรงเชียงใหม่ เวียดนามเหนือ ซาปา ฮานอย(พักซาปา 2 คืน) 4วัน 3คืน (FD)

เที่ยวเวียดนาม บินตรงเชียงใหม่ เวียดนามเหนือ ซาปา ฮานอย(พักซาปา 2 คืน) 4วัน 3คืน ฮานอย ซาปา นั่งรถรางชมเมืองฮวา กระเช้าชึ้นยอดเขาฟาซีปัน นั่งรถรางขึ้นยอดเขา ยอดเขาฟาซีปัน หมู่บ้านก๊าตก๊าต MOANA CAFÉ ซาปาไนท์มาร์เก็ต ร้านกาแฟรถไฟ ทะเลสาบคืนดาบ สะพานแสงอาทิตย์(ถ่ายรูปด้านนอก) ถนน 36 สาย โบสถ์ฮานอย จตุรัสบาดิงห์ เจดีย์เสาเดียว

รหัสทัวร์

GOVN_FD00293

ประเทศ

เวียดนาม

กำหนดการเดินทาง

12 เม.ย. 67 - 23 ต.ค. 67

จำนวนวัน

4วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

17,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Air Asia

ก.ค. 67

17,999฿

19-22

17,999฿

26-29

ส.ค. 67

17,999฿

09-12

ก.ย. 67

16,999฿

20-23

ต.ค. 67

17,999฿

11-14

16,999฿

20-23

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67

17,999

17,999

16,999

4,000

-

-

21

26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67

17,999

17,999

16,999

4,000

-

-

21

09 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67

17,999

17,999

16,999

4,000

-

-

21

20 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67

16,999

16,999

15,999

4,000

-

-

21

11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67

17,999

17,999

16,999

4,000

-

-

21

20 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67

16,999

16,999

15,999

4,000

-

-

21

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินเชียงใหม่ - สนามบินโหน่ยบ่าย ฮานอย - ซาปา

Day : 2

นั่งรถรางชมเมือง – กระเช้าชึ้นยอดเขาฟาซีปัน - นั่งรถรางขึ้นยอดเขา – ยอดเขาฟาซีปัน- หมู่บ้านก๊าตก๊าต - MOANA CAFÉ - ซาปาไนท์มาร์เก็ต

Day : 3

ซาปา - ฮานอย – ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง - ร้านกาแฟรถไฟ - ทะเลสาบคืนดาบ สะพานแสงอาทิตย์(ถ่ายรูปด้านนอก) - ถนน 36 สาย – โบสถ์ฮานอย

Day : 4

จตุรัสบาดิงห์ - เจดีย์เสาเดียว – ร้านสินค้าโอท็อป สนามบินโหน่ยบ่าย ฮานอย – สนามบินเชียงใหม่

จำนวนผู้เข้าชม 24 ครั้ง