เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@weewievacation

Travel License : 11/11406

หน้าแรก

/

ทัวร์ญี่ปุ่น

/

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ คุมาโมโตะ เบปปุ ยูฟุอิน 5วัน 3คืน (VZ)

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ คุมาโมโตะ เบปปุ ยูฟุอิน 5วัน 3คืน (VZ)

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ คุมาโมโตะ เบปปุ ยูฟุอิน 5วัน 3คืน (VZ)

ชมความงามปราสาทคุมาโมโตะ ขอพรพระนอนนันโซอิน เช็คอินหมู่บ้านยูฟุอิน สุดว้าวกันดั้มพาร์ค พิเศษ ชมชมบ่อทะเลเดือด ยูมิ จิโกกุ บุฟเฟ่ต์ ยากินิคุ สไตล์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์

JP_VZ00123

ประเทศ

ญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

14 ก.พ. 67 - 22 ต.ค. 67

จำนวนวัน

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

23,990บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Vietjet Air

ก.ค. 67

27,990฿

18-22

25,990฿

20-24

27,990฿

25-29

ส.ค. 67

25,990฿

22-26

25,990฿

28-01ก.ย.

25,990฿

29-02ก.ย.

ก.ย. 67

25,990฿

05-09

25,990฿

19-23

25,990฿

26-30

ต.ค. 67

27,990฿

03-07

27,990฿

08-12

29,990฿

12-16

29,990฿

17-21

29,990฿

18-22

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

18 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67

27,990

27,990

27,990

8,500

10,000

19,990

35

20 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67

25,990

25,990

25,990

8,500

10,000

17,990

35

25 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67

27,990

27,990

27,990

8,500

10,000

19,990

35

22 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67

25,990

25,990

25,990

8,500

10,000

17,990

35

28 ส.ค. 67 - 01 ก.ย. 67

25,990

25,990

25,990

8,500

10,000

17,990

35

29 ส.ค. 67 - 02 ก.ย. 67

25,990

25,990

25,990

8,500

10,000

17,990

35

05 ก.ย. 67 - 09 ก.ย. 67

25,990

25,990

25,990

8,500

10,000

17,990

35

19 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67

25,990

25,990

25,990

8,500

10,000

17,990

35

26 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67

25,990

25,990

25,990

8,500

10,000

17,990

35

03 ต.ค. 67 - 07 ต.ค. 67

27,990

27,990

27,990

8,500

10,000

19,990

35

08 ต.ค. 67 - 12 ต.ค. 67

27,990

27,990

27,990

8,500

10,000

19,990

35

12 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67

29,990

29,990

29,990

8,500

10,000

21,990

35

17 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67

29,990

29,990

29,990

8,500

10,000

21,990

35

18 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67

29,990

29,990

29,990

8,500

10,000

21,990

35

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ

Day : 2

สนามบินฟุกุโอกะ - คุมาโมโตะ - ปราสาทคุมาโมโตะ - ซากุระโนะบาบะ โจไซเอ็น - เมืองเบปปุ

Day : 3

บ่อทะเลเดือด - หมู่บ้านยูฟุอิน - ฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - ดิวตี้ฟรี กันดั้มพาร์ค

Day : 4

วัดนันโซอิน - อิสระทุกท่านช้อปปิ้งย่านเทนจิน (ไกด์พาทุกท่านเดินทางโดยรถไฟ ไม่รวมค่าเดินทาง/ไม่มีรถบัสให้บริการ)

Day : 5

สนามบินฟุกุโอกะ - สนามบินสุวรรณภูมิ - ประเทศไทย

จำนวนผู้เข้าชม 11 ครั้ง