เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@weewievacation

Travel License : 11/11406

หน้าแรก

/

ทัวร์ไต้หวัน

/

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ TAIWAN บินคุ้ม เที่ยวครบทุกไฮไลท์ 4วัน 3คืน (VZ)

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ TAIWAN บินคุ้ม เที่ยวครบทุกไฮไลท์ 4วัน 3คืน (VZ)

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ TAIWAN บินคุ้ม เที่ยวครบทุกไฮไลท์ 4วัน 3คืน (VZ)

ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 ขอความรักวัดหลงซาน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน หมู่บ้านสายรุ้ง วัดเหวินหวู่ ช้อปปิ้งจุใจ ตลาดลางคืนชื่อดัง

รหัสทัวร์

BITW_VZ00093

ประเทศ

ไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง

11 เม.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67

จำนวนวัน

4วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

16,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Vietjet Air

มิ.ย. 67

17,999฿

02-05

16,999฿

12-15

18,999฿

15-18

17,999฿

19-22

19,999฿

22-25

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

19 มิ.ย. 67 - 22 มิ.ย. 67

17,999

17,999

16,999

4,500

6,000

-

30

22 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67

19,999

19,999

18,999

4,500

6,000

-

30

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองไถจง • หมู่บ้านสายรุ้ง • ไถจงไนท์มาร์เก็ต

Day : 2

เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • ชิมชาอู่หลง • เมืองไทเป ร้านพายสับประรด • ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

Day : 3

เมืองนิวไทเป • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น • เมืองไทเป • Germanium • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89th) • ตลาดกลางคืนซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

Day : 4

วัดหลงซาน • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ศูนย์เครื่องสำอาง • สนามบินเถาหยวน • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

จำนวนผู้เข้าชม 21 ครั้ง