เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@weewievacation

Travel License : 11/11406

หน้าแรก

/

กระบี่

/

แพ็กเกจทัวร์ กระบี่ Krabi Luxury Yacht 3วัน 2คืน

แพ็กเกจทัวร์ กระบี่ Krabi Luxury Yacht 3วัน 2คืน

แพ็กเกจทัวร์ กระบี่ Krabi Luxury Yacht 3วัน 2คืน

รหัสทัวร์

PKG_0201

สถานที่

กระบี่

กำหนดการเดินทาง

05 ต.ค. 66 - 31 ต.ค. 67

จำนวนวัน

3วัน 2คืน

ราคาเริ่มต้น

8,600บาท/ท่าน

อัตราค่าบริการ

รายการ

24 ท่าน

15 ท่าน

8 ท่าน

สถานะ

บลูโซเทล กระบี่ อ่าวนาง

24 ท่าน

8,600

15 ท่าน

9,900

8 ท่าน

11,500

บียอนกระบี่ รีสอร์ท

24 ท่าน

9,700

15 ท่าน

10,900

8 ท่าน

12,500

รามาดา บายวินด์แฮมอ่าวนาง กระบี่

24 ท่าน

8,600

15 ท่าน

9,800

8 ท่าน

11,111

อ่าวนางวิลล่า

24 ท่าน

9,130

15 ท่าน

10,330

8 ท่าน

11,950

Ramada by Wyndham Aonang Krabi (วันนี้-31 ต.ค. 66)

24 ท่าน

9,999

15 ท่าน

9,800

8 ท่าน

8,600

Ramada by Wyndham Aonang Krabi (1พ.ย. 66-19 ธ.ค. 66)

24 ท่าน

9,999

15 ท่าน

10,250

8 ท่าน

9,000

Ramada by Wyndham Aonang Krabi (20 ธ.ค. 66-5 ม.ค. 67)

24 ท่าน

12,150

15 ท่าน

10,550

8 ท่าน

9,350

Ramada by Wyndham Aonang Krabi (6 ม.ค. 67-31 มี.ค. 67)

24 ท่าน

11,750

15 ท่าน

10,150

8 ท่าน

8,950

Ramada by Wyndham Aonang Krabi (1 เม.ย. 67-31 ต.ค. 67)

24 ท่าน

11,350

15 ท่าน

9,750

8 ท่าน

8,550

Deevana Aonang (วันนี้-31 ต.ค. 66)

24 ท่าน

11,111

15 ท่าน

9,800

8 ท่าน

8,600

Deevana Aonang (1พ.ย. 66-19 ธ.ค. 66)

24 ท่าน

11,750

15 ท่าน

10,150

8 ท่าน

8,950

Deevana Aonang (20 ธ.ค. 66-5 ม.ค. 67)

24 ท่าน

12,750

15 ท่าน

11,150

8 ท่าน

9,950

Deevana Aonang (6 ม.ค. 67-31 มี.ค. 67)

24 ท่าน

11,850

15 ท่าน

10,250

8 ท่าน

9,050

Bluesotel Krabi Aonang Beach (วันนี้-31 ต.ค. 66)

24 ท่าน

11,500

15 ท่าน

9,900

8 ท่าน

8,600

Aonang Villa Resort หาดอ่าวนาง (วันนี้-31 ต.ค. 66)

24 ท่าน

11,950

15 ท่าน

10,330

8 ท่าน

9,130

Beyond resort Krabi หาดคลองม่วง(วันนี้-31 ต.ค. 66)

24 ท่าน

12,500

15 ท่าน

10,900

8 ท่าน

9,700

ไฮไลท์

ประติมากรรมปูดำ

ล่องเรือยอร์ช4เกาะ (Private)

อ่าวมาหยา

อ่าวปิเละ

เกาะไผ่

รายละเอียดโปรแกรม

Day 1

สนามบินกระบี่ – ประติมากรรมปูดำ - ล่องเรือยอร์ช4เกาะ (Private) (-/เที่ยง/เย็น)

Day 2

อ่าวมาหยา – อ่าวปิเละ - ถ้ำไวกิ้ง – พีพีดอน – เกาะไผ่

Day 3

ช้อปปิ้ง - อุโมงค์ป่าโกงกาง –ศูนย์หัตถกรรมกลุ่มกะลามะพร้าว - ชุมชนบ้านเกาะกลาง –กิจกรรมผ้ามัดย้อม – สนามบินกระบี่ (Private)

ข้อตกลงและเงื่อนไข

อัตรานี้รวม

- รถตู้ ตามโปรแกรม

- ค่าที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2 – 3 ท่าน)

- อาหาร 7 มื้อ ตามรายการ

- ยอร์ช 4 เกาะ

- ค่าทัวร์เกาะพีพี

- มัคคุเทศก์ชำนาญงาน

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยาน ฯ

- ประกันภัยนักท่องเที่ยวแบบกลุ่ม

อัตรานี้ไม่รวม

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม7% และค่าภาษีหักณที่จ่าย3%

- ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

- ไม่รวมค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานต่างชาติ 800 บาท

- ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

จำนวนผู้เข้าชม 2 ครั้ง