เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@weewievacation

Travel License : 11/11406

หน้าแรก

/

ภูเก็ต

/

แพ็กเกจทัวร์ ภูเก็ต PHUKET LUXURY YACHT 3วัน 2คืน

แพ็กเกจทัวร์ ภูเก็ต PHUKET LUXURY YACHT 3วัน 2คืน

แพ็กเกจทัวร์ ภูเก็ต PHUKET LUXURY YACHT 3วัน 2คืน

รหัสทัวร์

PKG_0200

สถานที่

ภูเก็ต

กำหนดการเดินทาง

06 ต.ค. 66 - 31 ต.ค. 67

จำนวนวัน

3วัน 2คืน

ราคาเริ่มต้น

4,990บาท/ท่าน

อัตราค่าบริการ

รายการ

8 ท่าน

6 ท่าน

4 ท่าน

สถานะ

โรงแรมเพิร์ล ตัวเมืองภูเก็ต

8 ท่าน

4,990

6 ท่าน

5,100

4 ท่าน

5,300

บียอน หาดป่าตอง (คนไทย)

8 ท่าน

5,900

6 ท่าน

6,100

4 ท่าน

6,300

บียอน หาดป่าตอง (ต่างชาติ)

8 ท่าน

6,600

6 ท่าน

6,800

4 ท่าน

7,000

โรงแรมเพิร์ล ตัวเมืองภูเก็ต(วันนี้-31 ต.ค. 66)

8 ท่าน

4,900

6 ท่าน

5,100

4 ท่าน

5,300

โรงแรมเพิร์ล ตัวเมืองภูเก็ต (1พ.ย. 66-19 ธ.ค. 66)

8 ท่าน

5,100

6 ท่าน

5,300

4 ท่าน

5,500

โรงแรมเพิร์ล ตัวเมืองภูเก็ต (20 ธ.ค. 66-5 ม.ค. 67)

8 ท่าน

5,300

6 ท่าน

5,500

4 ท่าน

5,700

โรงแรมเพิร์ล ตัวเมืองภูเก็ต (8 ม.ค. 67-31 มี.ค. 67)

8 ท่าน

5,100

6 ท่าน

5,300

4 ท่าน

5,500

โรงแรมเพิร์ล ตัวเมืองภูเก็ต (1 เม.ย. 67-31 ต.ค. 67)

8 ท่าน

5,100

6 ท่าน

5,300

4 ท่าน

6,000

บียอน หาดป่าตอง (คนไทย) (วันนี้-31 ต.ค. 66)

8 ท่าน

5,900

6 ท่าน

6,100

4 ท่าน

6,300

บียอน หาดป่าตอง (คนไทย) (1พ.ย. 66-19 ธ.ค. 66)

8 ท่าน

8,500

6 ท่าน

8,700

4 ท่าน

8,900

บียอน หาดป่าตอง (คนไทย) (20 ธ.ค. 66-5 ม.ค. 67)

8 ท่าน

11,500

6 ท่าน

11,700

4 ท่าน

11,900

บียอน หาดป่าตอง (คนไทย) (8 ม.ค. 67-31 มี.ค. 67)

8 ท่าน

9,500

6 ท่าน

9,700

4 ท่าน

9,900

บียอน หาดป่าตอง (คนไทย) (1 เม.ย. 67-31 ต.ค. 67)

8 ท่าน

7,500

6 ท่าน

7,700

4 ท่าน

7,900

บียอน หาดป่าตอง (ต่างชาติ) (วันนี้-31 ต.ค. 66)

8 ท่าน

6,600

6 ท่าน

6,800

4 ท่าน

7,000

บียอน หาดป่าตอง (ต่างชาติ) (1พ.ย. 66-19 ธ.ค. 66)

8 ท่าน

9,000

6 ท่าน

9,200

4 ท่าน

9,400

บียอน หาดป่าตอง (ต่างชาติ) (20 ธ.ค. 66-5 ม.ค. 67)

8 ท่าน

12,100

6 ท่าน

12,300

4 ท่าน

12,500

บียอน หาดป่าตอง (ต่างชาติ) (8 ม.ค. 67-31 มี.ค. 67)

8 ท่าน

10,200

6 ท่าน

10,400

4 ท่าน

10,600

บียอน หาดป่าตอง (คนไทย) (1 เม.ย. 67-31 ต.ค. 67)

8 ท่าน

8,200

6 ท่าน

8,400

4 ท่าน

8,600

ไฮไลท์

ล่องเรือยอร์ช ซันเซ็ทดินเนอร์(จอยทัวร์)

ซิตี้ทัวร์ (ไพรเวท)

เกาะเฮ

รายละเอียดโปรแกรม

Day 1

สนามบินภูเก็ต – ซิตี้ทัวร์ (ไพรเวท) – ล่องเรือยอร์ช ซันเซ็ทดินเนอร์(จอยทัวร์) (-/-/เย็น)

Day 2

เกาะเฮ (จอยทัวร์) (เช้า/เที่ยง/-)

Day 3

สนามบินภูเก็ต (ไพรเวท) (เช้า/-/-)

ข้อตกลงและเงื่อนไข

อัตรานี้รวม

- รถบริการตามโปรแกรม

- ที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2–3 ท่าน)

- อาหาร 4 มื้อ ตามรายการ

- ล่องเรือยอร์ช ซันเซ็ทดินเนอร์

- เกาะเฮ โดยสปีดโบ๊ท

- ไดร์เวอร์ไกด์

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยาน ฯ

- ประกันภัยนักท่องเที่ยวแบบกลุ่ม วงเงิน 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

- อาหารที่ลูกค้าสั่งเอง

- ตั๋วเครื่องบินไปกลับ

จำนวนผู้เข้าชม 2 ครั้ง