เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@weewievacation

Travel License : 11/11406

หน้าแรก

/

เรือสำราญ

/

ล่องเรือสำราญ Genting Dream สิงคโปร์ 3วัน 2คืน

ล่องเรือสำราญ Genting Dream สิงคโปร์ 3วัน 2คืน

ล่องเรือสำราญ Genting Dream สิงคโปร์ 3วัน 2คืน

เรือสำราญ Genting Dream เส้นทาง สิงคโปร์ น่านน้ำสากล สิงคโปร์ 3วัน2คืน (Cruise Only) รวมกิจกรรมความบันเทิง และ อาหารทุกมื้อบนเรือ

รหัสทัวร์

CRU_0195

ประเภท

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

กำหนดการเดินทาง

14 มิ.ย. 67 - 11 เม.ย. 68

จำนวนวัน

3วัน 2คืน

ราคาเริ่มต้น

13,900 บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Genting Dream

Genting Dream

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ประเภทห้องพัก

พักห้องละ 2 ท่าน

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

เด็กทารก

พักเดี่ยว

30 ส.ค. 67 - 01 ก.ย. 67

ประเภทห้องพัก

Inside Staterroom

พักห้องละ 2 ท่าน

13,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

7,900

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

04 ต.ค. 67 - 06 ต.ค. 67

ประเภทห้องพัก

Inside Staterroom

พักห้องละ 2 ท่าน

13,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

7,900

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

08 พ.ย. 67 - 10 พ.ย. 67

ประเภทห้องพัก

Inside Staterroom

พักห้องละ 2 ท่าน

13,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

7,900

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

15 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67

ประเภทห้องพัก

Inside Staterroom

พักห้องละ 2 ท่าน

13,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

7,900

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

13 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67

ประเภทห้องพัก

Inside Staterroom

พักห้องละ 2 ท่าน

13,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

7,900

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

20 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67

ประเภทห้องพัก

Inside Staterroom

พักห้องละ 2 ท่าน

13,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

7,900

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

27 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67

ประเภทห้องพัก

Inside Staterroom

พักห้องละ 2 ท่าน

13,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

7,900

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

03 ม.ค. 68 - 05 ม.ค. 68

ประเภทห้องพัก

Inside Staterroom

พักห้องละ 2 ท่าน

13,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

7,900

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

10 ม.ค. 68 - 12 ม.ค. 68

ประเภทห้องพัก

Inside Staterroom

พักห้องละ 2 ท่าน

13,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

7,900

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

17 ม.ค. 68 - 19 ม.ค. 68

ประเภทห้องพัก

Inside Staterroom

พักห้องละ 2 ท่าน

13,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

7,900

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

24 ม.ค. 68 - 26 ม.ค. 68

ประเภทห้องพัก

Inside Staterroom

พักห้องละ 2 ท่าน

13,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

7,900

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

31 ม.ค. 68 - 02 ก.พ. 68

ประเภทห้องพัก

Inside Staterroom

พักห้องละ 2 ท่าน

13,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

7,900

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

07 ก.พ. 68 - 09 ก.พ. 68

ประเภทห้องพัก

Inside Staterroom

พักห้องละ 2 ท่าน

13,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

7,900

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

14 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68

ประเภทห้องพัก

Inside Staterroom

พักห้องละ 2 ท่าน

13,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

7,900

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

21 ก.พ. 68 - 23 ก.พ. 68

ประเภทห้องพัก

Inside Staterroom

พักห้องละ 2 ท่าน

13,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

7,900

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

28 ก.พ. 68 - 02 มี.ค. 68

ประเภทห้องพัก

Inside Staterroom

พักห้องละ 2 ท่าน

13,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

7,900

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

07 มี.ค. 68 - 09 มี.ค. 68

ประเภทห้องพัก

Inside Staterroom

พักห้องละ 2 ท่าน

13,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

7,900

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

14 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68

ประเภทห้องพัก

Inside Staterroom

พักห้องละ 2 ท่าน

13,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

7,900

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

28 มี.ค. 68 - 30 มี.ค. 68

ประเภทห้องพัก

Inside Staterroom

พักห้องละ 2 ท่าน

13,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

7,900

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

04 เม.ย. 68 - 06 เม.ย. 68

ประเภทห้องพัก

Inside Staterroom

พักห้องละ 2 ท่าน

13,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

7,900

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

11 เม.ย. 68 - 13 เม.ย. 68

ประเภทห้องพัก

Inside Staterroom

พักห้องละ 2 ท่าน

13,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

7,900

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

กำหนดการเดินทาง

ลำดับ

วัน

วันที่

ท่าเรือ

เวลาเรือถึง

เวลาเรือออก

ลำดับ : 1

วัน : FRI

วันที่ : -

ท่าเรือ : Singapore

เวลาเรือถึง : -

เวลาเรือออก : 8pm

ลำดับ : 2

วัน : SAT

วันที่ : -

ท่าเรือ : At Sea

เวลาเรือถึง : -

เวลาเรือออก : -

ลำดับ : 3

วัน : SUN

วันที่ : -

ท่าเรือ : Singapore

เวลาเรือถึง : 12pm

เวลาเรือออก : -

จำนวนผู้เข้าชม 14 ครั้ง